11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 września 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

 

1) uchwałę Nr XXIII/ 153/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy;

2) uchwałę Nr XXIII/ 154/16   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 41 913 793,64; wydatki 43 377 849,20; Największe zmiany po stronie dochodów dotyczą wprowadzenia dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku oraz zwiększenia z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; Największe zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia wydatków  na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

3) uchwałę Nr XXIII/ 155/16  w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszel na lata 2017-2027; plan odnowy miejscowości określa kierunki rozwoju i niezbędne inwestycje i jest niezbędny jako załącznik do składanych wniosków o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych; 

4) uchwałę  Nr XXIII/156/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej; w związku z wygaśnięciem w komisji członkowstwa Pani Teresy Danuty Mierzejewskiej, w skład komisji powołano Pana Bogdana Trzaska.

 

Ponadto rada gminy przyjęła:

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku.

2) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2016 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!