11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Odpowiedzi Wójta

2021-05-05

Internauta Leon
Temat: Most ul.Sikorskiego Kruki
Pani Wójt, czy udało się Pani wreszcie znaleźć sprawcę wypadku i uzyskać pieniądze na remont mostu na rzece Piasecznicy ul. Sikorskiego w Krukach? Póki co mija kolejny miesiąc od zdarzenia, a most nie jest naprawiony, ani nawet nie jest w jakikolwiek sposób zabezpieczony.... Od zaistniałej sytuacji minęło dobre trzy miesiące... Droga jest często uczęszczana, warunki pogodowe bardzo różne, a my pewnie czekamy na kolejne zdarzenie... Czyżby tym razem śmiertelne???

Odpowiedź Wójta:
Barierka została naprawiona, gmina uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela, niestety procedury wymagały czasu.


2021-05-05

Internauta tadeusz
Temat: wyrównanie drogi
Proszę o informację kiedy zaczniecie równać drogi ,ich stan jest fatalny,aż mnie boli co przeżywa zawieszenie samochodu.

Odpowiedź Wójta:
Wiosenne równanie dróg zostało ostatnio przeprowadzone. Sygnały co do konkretnych lokalizacji można zgłaszać bezpośrednio do Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa.


2021-05-05

Internauta Agata
Temat: Praca
Witam, jakie trzeba spełniać wymogi żeby dostać się do pracy do Urzędu Gminy?

Odpowiedź Wójta:
To zależy od rodzaju stanowiska, od prostych umiejetności na stanowiskach robotniczych, do spejalistycznych kompetencji na stanowiskach urzędniczych. Określamy je w ogłoszeniach o pracę.


2021-05-05

Internauta Agnieszka
Temat: Bezdomne zwierzęta
Pani Wójt czy gmina ma podpisaną umowę z weterynarzem związaną z opieką nad bezdomnymi czworonogami i czy jest umowa ze schroniskiem dla zwierząt? Jak gmina jest w stanie pomóc jeśli mamy bezdomne psy na terenie gminy?

Odpowiedź Wójta:
Tak mamy podpisaną stosowną umowę z lekarzem weterynarii oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Gmina dysponuje jednak na ten cel ograniczonymi środkami. Apeluję o odpowiedzialność do właścicieli czworonogów o odpowiedzialność za swoje zwierzęta, gmina ich w tym nie wyręczy.


2021-05-05

Internauta Mieszkaniec
Temat: Kanalizacja ul Sikorskiego
Pani Wójt czy gmina planuje budowę kanalizacji wzdłuż ulicy Sikorskiego Łazy. I czy przyległe będą kanalizowanie. Jeśli tak kiedy można się spodziewać inwestycji. Dziękuję za informację.

Odpowiedź Wójta:
W tym roku z powodu braku wystarczającej ilości środków finansowych nie planujemy inwestycji wzdłuż ulicy Sikorskiego i ulic przyległych. To inwestycja na przyszłe lata liczę na możliwość pozyskania dofinansowania z planowanego Funduszu Odbudowy.


2021-05-05

Internauta XXX
Temat: Mostek w Mostowie
Witam, chciałam zapytać czy w Mostowie na mostku zostaną zamontowane barierki, ponieważ brak ich sprawia bardzo duże zagrożenie.

Odpowiedź Wójta:
Proszę o doprecyzowanie o jaki mostek chodzi, czy sprawa dotyczy drogi gminnej czy powiatowej?


2021-05-05

Internauta Ola mieszkanka skrzypek
Temat: Zaniedbanie wsi
Witam Pani wójt chce Pani powiedzieć że niech radni u Pani się wezmą za robote.wies jest zaniedbana drogi są nieoczyszczone przez krzaki nie ma usypanej pozadnej żwirowki proszę żeby Pani się zainteresowała chodzi o miejscowość działyń.

Odpowiedź Wójta:
Proszę o doprecyzowanie o który odcinek drogi chodzi, czy sprawa dotyczy drogi gminnej czy powiatowej?


2021-05-05

Internauta Przemek
Temat: Łazy (Pietraki)
Kilka pytań dotyczących Łazów pietraków:
1. Czy bedzie doprowadzony tam gaz ziemny?
2. Czy planowana jest tam budowa kanalizacji?
3. Czy będzie tam doprowadzony światłowód?
Bo jak na razie nie widzę tam żadnych realizacji inwestycji tak jak na ul. Sikorskiego. Czyżby ktoś o nas zapomniał?

Odpowiedź Wójta:
Obecnie nie planujemy budowy kanalizacji w tej części Łazów. Budowa sieci gazowej jest zależna od ilości osób chętych do przyłączenia i decyduje o tym opłacalność inwestycji dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Liczę, że światłowód będzie realizowany w kolejnym etapie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


2021-05-05

Internauta Danuta
Temat: Kanalizacja w Grabowie
Dzień dobry Pani Wójt. Mam prośbę, aby uwzględnić w tegorocznym planie inwestycyjnym budowę przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Popiełuszki w Grabowie. Wszyscy bardzo na to czekamy. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Mam dobrą informację. Zakładam, że rozpoczniemy tę inwestycję jeszcze w tym roku.


2021-05-05

Internauta Światłowód
Temat: Światłowód operator
Dzisiaj pojawiła się osoba z T-Mobile z ofertą. Czy to jedyny operator który będzie świadczył usługi internetu ?

Odpowiedź Wójta:
Z wiedzy uzyskanej od wykonawcy linii światłowodowych wynika, że światłowód będzie udostępniony różnym operatorom.


2021-05-05

Internauta Mieszkaniec Przystani
Temat: wodociąg
Proszę o podanie terminu podłączenia do sieci wodociągowej mieszkańców Przystani, w tym ul. Sosnowej.

Odpowiedź Wójta:
Na dzisiaj nie mogę podać wiążącego terminu takiej inwestycji. Dokładam starań, żeby stało się to jak najszybciej, w perspektywie kilku lat.


2021-05-05

Internauta Michalina
Temat: Grabowo- Popiełuszki- naprawa drogi
Pogoda sprzyja, więc proszę o poważniejsze naprawy dziur, zarówno w części żwirowej ul. Popiełuszki w Grabowie oraz o naprawę (asfaltem) w części asfaltowej tego strasznego odcinka dojazdowego do Warszawskiej. Poza tym, nas również (jak już Ktoś pisał) interesuje kanalizacja na ul. Popiełuszki (żwirówka). Proszę o branie tego pod uwagę podczas planowania inwestycji. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Przyjęliśmy to zgłoszenie do realizacji. Zakładam, że kanalizację w ulicy Popiełuszki uda się przebudować przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych już w najbliższym czasie.


2021-05-05

Internauta Michalina
Temat: odpady- aerozole itp
Witam. Gdzie można wyrzucać odpady niebezpieczne, tj. aerozole, baterie. Są na terenie gminy do tego pojemniki?

Odpowiedź Wójta:
Tego typu odpady można oddawać przy okazji zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Trwają już prace projektowe mające na celu wybudowanie w gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego będzie można te odpady przekazywać na bieżąco.


2021-05-05

Internauta Arkadiusz
Temat: Farmy fotowoltaiczne.
Szanowna Pani Wójt Zwracam się z pytaniem. Jakie kroki gmina wykonała w celu umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom wydzierżawienie gruntu pod farmy fotowoltaiczne. Ustalony plan zagospodarowania przestrzennego oraz brak stosownych zapisów w studium kierunków zagospodarowania uniemożliwia przeprowadzenie takiej operacji. Wielu inwestorów pragnie zainwestować w OZE, jednakże z powodów prawnych takie działania są nie możliwie.

Odpowiedź Wójta:
Plan zagospodarowania uchwalony w roku 2006 nie przewiduje możliwości lokowania takich instalacji. Ewentualna zmiana tego stanu wymaga uprzedniej aktualizacji studium (prace w trakcie) i uchwalenia nowych planów. To proces wieloletni.


2021-05-05

Internauta Robert
Temat: Droga
Zapraszam panią wraz z osobami odpowiedzialnymi za drogi do przejechania się do mojej posesji Mostowo 26. Myślę że w głowach się decyzję szybciej podejmą do działania bo jest droga pełna korzeni i kamieni Proszę o wysłanie firmy która wytnie te korzenie skoro uważają państwo że nie ma sensu tam wysypywać utwardzenia bo gmina ma problemy finansowe i nie mamy na to funduszu. Proszę o wsparcie i pomoc w usuwaniu tych korzeni bo sam nie dam rady

Odpowiedź Wójta:
Ta sprawa jest znana gminie od wielu lat, droga prowadzi zasadniczo do jednej posesji i jest w miarę możliwości finansowych gminy naprawiana.


2021-05-05

Internauta Michał
Temat: Światłowód Kordowo.
Dzień Dobry. Dlaczego ulica B.Chrobrego w Kordowie została pominięta przy budowie linii Światłowodu?

Odpowiedź Wójta:
Z wiedzy uzyskanej od firmy budującej linię światłowodową wynika, że w niektórych lokalizacjach istnieją problemy techniczne, które sprawiają, że niektóre z nieruchomości nie są na tym etapie przyłączane do sieci.


2021-05-05

Internauta Karol
Temat: Światłowód
Witam, przed moim domem został założony kabel światłowodowy, na słupach, chciałbym zapytać kiedy zostniemy podłączeni, internet mobilny działa bardzo słabo i utrudnia wiele czynności

Odpowiedź Wójta:
W ciągu ok. trzech miesięcy od zainstalowania światłowodu instalacja powinna być aktywna, umowę ws. dostaw usług multimedialnych należy jednak zawierać już indywidualnie z ich dostawcami.


2021-05-05

Internauta Ola
Temat: Światłowód w Białobrzeg Bliższy
Dzień dobry,chciałam się zapytać czy planowane jest założenie światłowodu w mojej miejscowości? I czy będzie mozliwosc pobudowania placu zabaw i boiska dla dzieci naszej miejscowości . Jest bardzo dużo dzieci i one musza jeździć do sąsiednich miejscowości żeby pograć.

Odpowiedź Wójta:
Program budowy linii światłowodowej obejmuje Białobrzeg Bliższy. Boisko do piłki siatkowej znajduje się już obok mostku na rzece Omulew. Zebranie wiejskie podjęło także decyzję o zakupie placu na potrzeby miejscowości z przeznaczeniem min. na plac zabaw i inne aktywności.


2021-05-05

Internauta Marek
Temat: Studium i mpzp
Chciałbym zapytać na jakim etapie gmina stanęła ze studium i w czym tkwi problem, że to co podobno miało być skończone 3 lata temu ciągle stoi w miejscu. Kawa na ławę a nie ciągłe zbywanie tych, którzy chcieliby przekształcić swoje działki i wybudować dla siebie dom. Najbardziej nas interesuje to kiedy zostanie ukończone, konkrety.

Odpowiedź Wójta:
W ubiegłych latach gmina trzykrotnie przedłożyła projekt studium wraz z prognozą odziaływania na środowisko, dokument nie uzyskał jednak wcześniej koniecznej akceptacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Mając na uwadze przedłużąjącą się procedurę uzgodnienia studium oraz potrzebę wprowadzenia zmian w MPZP gmina zleciła wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Umowa jest w trakcie realizacji, jej efektem będa kolejne kroki zmierzające do uchwalenia studium.


2021-05-05

Internauta Michał
Temat: Łazy - pietraki
Chciałbym zapytać czy do tej części Łazów będzie doprowadzona kanalizacja,gaz i światłowód? Pytam bo jak na razie to nawet światłowód nie dotarł do tej części miejscowości.

Odpowiedź Wójta:
Obecnie nie planujemy budowy kanalizacji w tej części Łazów. Budowa sieci gazowej jest zależna od ilości osób chętych do przyłączenia i decyduje o tym opłacalność inwestycji dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Zakładam, że światłowód będzie realizowany w kolejnym etapie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


2021-05-05

Internauta Anna
Temat: Prosta
Czy moze Pani podac przyblizony termin powstania kanalizacji na ulicy Prostej i sasiednich? Buduje dom i nie wiem czy czekac na kanalize czy budowac oczyszczalnie sciekow. Czy jest to 2022 czy raczej 2025 a moze 2030 rok. Druga sprawa jaka jest szansa na postawienie oswietlenia przy nowobudowanym domu? Jezeli linia energrtyczna idzie ulica?

Odpowiedź Wójta:
Termin budowy kanalizacji to perspektywa na pewno kilkuletnia. Dużo będzie zależało od tego jakie dofinansowanie uda się gminie uzyskać z planowanego Funduszu Odbudowy bądź innych środków zewnętrznych. Odpowiedź na pytanie dotyczące oświetlenia wymaga dokładnej znajomości lokalizacji nieruchomości, w tej sprawie można się kontaktować z Referatem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa.


2021-02-15

Internauta Katarzyna
Temat: ul. Sikorskiego Kruki
Zwracam się z zapytaniem, kiedy zostanie naprawiony uszkodzony mostek na rzece Piasecznica (ul.Sikorskiego)? Już od ponad miesiąca jest uszkodzony i nikt nic nie poczynił w celu naprawy... Czy czekamy, aż wydarzy się jakaś tragedia? A może tylko wypadek śmiertelny?

Odpowiedź Wójta:
Czekamy na informację policji nt. sprawcy zdarzenia, po to żeby z jego polisy OC przeproiwadzić naprawę.


2021-02-15

Internauta Mariusz
Temat: Wodociąg Żebry Perosy
Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje realna szansa na doprowadzenie wody do miejscowości Żebry perosy. Proszę o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi czy istnieje w planach na 2021 rok takowa inswestycja. Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Istnieje szansa na poprowadzenie wodociągu, natomiast inwestycja nie jest planowana w roku 2021.


2021-02-15

Internauta Przemek
Temat: Światłowód w Łazach
Dzień dobry. Dlaczego w Łazach nie wszystkie domy są podłączone do światłowodów? czy to jakiś podział na lepszych i gorszych? czy gmina rozmawiała z wykonawcą o możliwości podłączenia domów które nie były brane pod uwagę ale ich wlasciciele zglaszali cchęć podpiecia się?

Odpowiedź Wójta:
Pierwotny plan budowy linii światłowodowych wynika z projektu rządowego i zasadniczo ma eliminować tzw. wykluczenie cyfrowe. Tak, gmina na bieżąco zabiega o jego rozszerzenie o kolejne punkty, każdy z dodatkowych wniosków jest przekazywany wykonawcy.


2021-02-15

Internauta Piotr
Temat: Odśnieżanie dróg gminnych
Szanowna Pani Wójt. Ulica Kościelna w Nowej Wsi(a dokładnie dojazd do 2 posesji m.in.18b)nie została odśnieżona. Czy osoba/firma ma pełną wiedzę o dokładnej lokalizacji dróg gminnych? Nadmienię tylko, że sytuacja powtarza się od lat. Dziś sam odśnieżyłem ten kawałek po pracy. Czy następnym razem mogę wystawić rachunek dla Gminy za wykonaną usługę?

Odpowiedź Wójta:
Usługę kompleksowego zimowego utrzymania dróg świadczą dwie firmy, które są w kontakcie z pracownikami urzędu gminy i sołtysami. W takich sytuacjach proszę przekazywać takie sygnały bezpośrednio.


2021-02-15

Internauta Izabela
Temat: Dotacje
Dzień Dobry, Czy sa dotacje na kupno pieca? Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Gmina obecnie nie prowadzi takiego dofinansowania, ale można się ubiegać o nie w  rządowym programie "Czyste Powietrze".


2021-02-15

Internauta Anna
Temat: Odśnieżanie
Mam pytanie dlaczego Gmina zapomina o odsniezaniu gminnych dróg? W ostatnim czasie sytuacja wyglada tragicznie,zarówno na gminnych drogach jak i na terenie Szkoły.Chwali się pani wszedzie jakie to Pani dotacje otrzymuje na budowy dróg A nie potrafi Pani o te drogi i o bezpieczeństwo mieszkańców zadbac?! Wazniejsze od "pucowania".gminnych schodów są drogi bo mieszkańcy mają kłopoty z dojazdem do pracy i szkoły.

Odpowiedź Wójta:
Ostatni czas był trudnym doświadczeniem dla wszystkich okolicznych samorządów, szczególnie w trakcie intensywnych opadów śniegu. Prowadziliśmy systematyczne odśnieżanie. Rozumiem emocje, ale jak sądzę obecnie nie ma już większych kłopotów ani z dojazdem do pracy, ani do szkoły.


2021-02-15

Internauta Monika
Temat: Światłowód
Szanowna Pani Wójt, moje pytanie dotyczy planowanego światłowodu w miejscowości Rataje. Czy jest możliwość poprowadzenia światłowodu do nowo budowanego domu? Nie posiadamy jeszcze numeru budynku. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Najlepiej będzie zwrócić bezpośrednio do firmy Fibee za pośrednictwem formularza kontaktowego: fibee.pl/kontakt.


2021-02-15

Internauta Mieszkaniec
Temat: Drogi i chodniki
Pani Wójt, dlaczego chodniki na ul. 3 Maja, Broniewskiego, Dojazdowej i wielu innych mniejszych świecą lodem i wiecznie są nieodśnieżone? Następna sprawa, dlaczego właściciele samochodów na ul. Broniewskiego wiecznie parkują je na chodnikach, nie można przejść, ogranicza też ruch samochodowy, niech parkują na własnych posesjach.

Odpowiedź Wójta:
Za odśnieżanie chodników przyległych do posesji odpowiadają ich właściciele, tak jak za parkowanie na chodnikach. Apeluję więc o to aby przestrzegali zasad właściwego utrzymania poprządku i parkowania.


2021-02-15

Internauta Marek
Temat: Kanalizacja
Witam, Czy i kiedy na ulicy Popiełuszki w Grabowie planowana jest kanalizacja ? Jestem zainteresowany przyłączem i czekam na nie od kilku lat. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Planujemy taką inwestycję w nieodległym czasie.


2021-02-15

Internauta Asia
Temat: Zima-odśnieżanie
Witam.Kiedy Pani zajmie się w końcu sprawą odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników gminnych??Tylko proszę nie mówić, że nie ma środków bo to należy do Obowiązku Gminy!Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
W ciągu ostatnich dni urząd gminy zajmuje się tym problemem codziennie.


2021-02-15

Internauta krzysztof
Temat: plan zagospodarowania/studium
Pani Wójt, jaki jest problem? Od lat jesteśmy karmieni zapewnieniami, ze prace są w toku... Tymczasem utrzymywana jest patologiczna i krzywdzaca dla mieszkancow sytuacja jak np. w okolicach ul. prostej i sezamkowej w łazach, gdzie jedne dzialki (V, VI klasa gleby) nie zostały przekształcone rzekomo ze względu na naturę 2000 i bliskość rzeki, ktora jest osia tego obszaru, podczas gdy inne dzialki (osob powiązanych z urzedem) bliżej rzeki zostały i stoja tam dzis domy...

Odpowiedź Wójta:
Problemem jest szeroki zakres opracowania i konieczność wielu uzgodnień instytucjonalnych.


2021-02-15

Internauta Paweł
Temat: Odśnieżanie
Bardzo proszę o systematyczne posypywanie piaskiem i solą lub innym preparatem chemicznym ulic a zwłaszcza skrzyżowań w m. Olszewo-Borki. Jest bardzo ślisko, może dojść do nieszczęścia, czego chcielibyśmy uniknąć.

Odpowiedź Wójta:
Tak staramy się działać.


2021-02-15

Internauta Mama
Temat: Przedszkole
Po raz kolejny zadawane jest to pytanie, kiedy Pani ma w zamiarze poprawic warunki w Przedszkolu?Dzieci to jest przyszłość tej gminy,jest Pani kolejnym rzadacym który,"olewa potrzeby dzieci.Bardzo potrzebne jest nowe przedszkole, większe przestronniejsze.Bylam pewna że pani jako matka i kobieta będzie miała inne spojrzenie na sprawy dzieci. Proszę rozejrzec się w innych gminach jak się uzyskuje dotacje dla przedzkoli,za przykład stawiam Gminę Rzekuń.

Odpowiedź Wójta:
Problemem jest brak wystarczającej ilości funduszy. Podzielam opinię o konieczności przebudowy przedszkola. Natomiast wypowiedź jest nieprecyzyjna jeżeli chodzi o Rzekuń. W przypadku tej gminy dotacja przenaczona była na budowę żłobka, a to istotna różnica jeżeli chodzi o dostępność do takich funduszy.


2021-02-15

Internauta Ewelina
Temat: Śliskie drogi
Dlaczego w Białobrzegu bliższym i nie tylko nie są odśnieżane i sypane drogi? Jest tak ślisko że ciężko jest utrzymać samochód na drodze przy prędkości 30km/h. Jadąc do pracy obróciło mnie 3 razy mimo że jechałam z prędkością 20 km/h.

Odpowiedź Wójta:
Utrzymanie części dróg należy także do powiatu, województwa czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrzymanie drogi o której Pani pisze leży w kompetencji powiatu.


2021-02-15

Internauta Rodzic
Temat: Przedszkole w Olszewie-Borkach
Pisze w sprawie grup przedszkolnych umieszczonych w budynku szkoły bo jak wiem do przedszkola przyjmowane są coraz mlodsze dzieci (2.5 letnie) a dla 5-6 latkow brakuje miejsca, więc umieszczono je w starym budynku szkoły gdzie warunki są ponizej krytyki,brak toalet w salach a co najważniejszego brak możliwości odbywania zajęć ze względu na panującą tam temperaturę. Za to mamy pięknie wyremontowany Urząd Gminy oraz GOK,na przedszkole jednak zawsze brak funduszy.

Odpowiedź Wójta:
Tak jak wspomniałam - rozwiązaniem jest kompleksowa przebudowa starej części szkoły. Natomiast o to dlaczego najpierw wyremontowano urząd gminy i GOK należy zapytaćć poprzedniego wójta, takie decyzje zapadły w poprzedniej kadencji.


2021-02-15

Internauta Przemek
Temat: Stan dróg
Dzień dobry pani Wójt. Oczywistą oczywistością jest to ze tegoroczna zima nie jest łatwa dla nikogo, ale stan dróg w Olszewo-Borkach nadaje się na łyżwy tylko i wyłącznie. Dlaczego jest tak fatalnie i czy nie da się lepiej o to zadbać?

Odpowiedź Wójta:
Dbamy o drogi tak jak to możliwe, zajmują się tym dwie firmy. Myślę, że nie jest jednak tak "fatalnie", drogi są w pełni przejezdne. Proszę o zachowanie większej ostrożności.


2021-02-15

Internauta Lila
Temat: Gaz
Kiedy mieszkańcy Antonie będą mogli korzystać z gazu ziemnego.

Odpowiedź Wójta:
Trwają prace projektowe dla tej sieci, prowadzi je Polska Spółka Gazownictwa. Mam nadzieję, że inwestycja rozpocznie się w roku 2022.


2021-02-15

Internauta Marta
Temat: Przedszkole
Mam pytanie dlaczego nie można w końcu odnowić przedszkola tylko jak zima nas zaskakuje to z dziećmi nie mają co zrobić i latają każdego dnia gdzie indziej przecież to nie do pomyślenia żeby tak było i to co roku to samo bo większe mrozy i dzieci marzną moim zdaniem to trzeba w końcu ogarnąć a nie inwestowac w domy seniora.

Odpowiedź Wójta:
Rozwiązaniem docelowym jest kompleksowa przebudowa starej części szkoły. Bez środków zewnętrznych nie jest to jednak możliwe w krótkim czasie - gmina posiada bardzo duże zadłużenie z poprzednich lat, co znacząco ogranicza możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Poszukuję wsparcia zewnętrznego dla takiej inwestycji.


2021-02-15

Internauta Ryszard
Temat: Przepalona lampa oświetleniowa przy słupie
Informuję,że od trzech tygodni jest przepalana lampa oświetleniowa słupa przy ul.Partyzantów 2 w Olszwo-Borkach. Proszę o szybkie załatwienie sprawy.

Odpowiedź Wójta:
Usterka została już zgłoszona konsertwatorowi oświetlenia.


2021-01-22

Internauta Karol
Temat: Parkowanie Aut
Witam, Czy Pani Wójt mogłaby zwrócić uwagę odpowiednich służb na auta zaparkowane przy urzędzie gminy na chodniku oraz na ulicy Dojazdowej na ścieżce rowerowej oraz na ulicy Przytulnej na skrzyżowaniu z ulica Dojazdowa. Po 1 nie można jechać rowerem po ścieżce, po 2 utrudniony jest bezpieczny wyjazd z ulicy Przytulnej. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za sygnał. Zwróciłam uwagę pracownikom na właściwe parkowanie pojazdów.


2021-01-22

Internauta Klaudia
Temat: Kanalizacja ul. Promienna Olszewo-Borki
Szanowna Pani Wójt, Jako mieszkańcy ul. Promiennej składalismy niegdyś podanie w sprawie poprowadzenia w naszej ulicy kanalizacji. Niestety wtedy nie było na to środków w budżecie. Czy obecnie w związku z otrzymanym dofinansowaniem będzie na to szansa?

Odpowiedź Wójta:
W Referacie Inwestycji trwają prace dotyczące możliwego do sfinansowania zakresu rozbudowy kanalizacji sanitarnej, uwzględniają one także tę ulicę.

Jednocześnie bardzo proszę o poprawę stanu ulicy, w związku z licznymi budowami w tej okolicy droga jest w bardzo złym stanie.
Odpowiedź Wójta:
Droga będzie poprawiana w ramach okresowych prac równania i profilowania.


2021-01-22

Internauta Marek
Temat: Kanalizacja
Mam zamiar przerobić szambo na oczyszczalnie ekologiczną. Interesuje mnie zatem czy w tym roku w Łazach na ulicy Sikorskiego będzie robiona kanalizacja.

Odpowiedź Wójta:
W Referacie Inwestycji trwają prace dotyczące możliwego do sfinansowania zakresu rozbudowy kanalizacji sanitarnej, uwzględniają one obszar o jaki Pan pyta. Decyzje zapadną niebawem.


2021-01-22

Internauta Wojciech
Temat: kanalizacja
Witam Panią Wójt. Czy w najbliższym czasie jest szansa budowy kanalizacji i wodociągu w Zabrodziu na ulicy Kowalskiej? Z tego co pamiętam 2-3 lata temu było przecież już wydane przez Starostwo pozwolenie budowlane. Od tamtej pory nic w tej sprawie się nie dzieje.

Odpowiedź Wójta:
Taka szansa istnieje, jak wspomniałam  w Referacie Inwestycji trwają prace dotyczące możliwego do sfinansowania zakresu rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Czekamy także na rozstrzygnięcie kolejnego naboru z Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie zgłosilismy budowę sieci wodociągowej. Wiele zależy od tego ile środków uda się nam pozyskać.


2021-01-22

Internauta Ula
Temat: Woda /kanalizacja
Witam P. Wójt Chciałbym uzyskać informację kiedy planowana jest budowa sieć wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kruki ul. Ks Brzóski. Zgodnie z wcześniejszym projektem miała być wykonana do końca 2020 roku. Chcę nadmienić, że głosowałam na Panią. Proszę o rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Aktulanie w Referacie Inwestycji trwają prace dotyczące możliwego do sfinansowania zakresu rozbudowy kanalizacji sanitarnej. W ich wyniku zapadną konkretne decyzje, które niebawem zostaną przedstawione mieszkańcom.


2021-01-22

Internauta Marta
Temat: Kanalizacja i gaz w Antoniach
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie możliwości i ewentualnego terminu realizacji prac związanych z doprowadzeniem kanalizacji i gazu do ul. Złotej we wsi Antonie. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Trwa już proces projektowania sieci gazowej w miejscowości Antonie, obejmujący także obszar ulicy Szkolnej i przyległych. Powninien zakończyć się w tym roku. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, obecnie nie ma planów na jej budowę w tej ulicy.


2021-01-22

Internauta Michał
Temat: Proekologiczne źródła energi i ciepła
Witam. Czy nasza gmina planuje w przyszłości wprowadzić zakaż ogrzewania domów węglem? Może powinniśmy zabiegać o jakieś dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła? Czy to nie w tym kierunku powinniśmy podążać? Bo aż żal patrzeć jak w dzisiejszych czasach budują się nowe domy a z ich kominów leci czarny dym... Czy nie lepiej wspierać tych którzy chcą dbać o środowisko, dotując proekologiczne rozwiązania?

Odpowiedź Wójta:
Nie mamy obecnie planu zakazu ogrzewania domów węglem, takie działania wykraczają poza kompetencje gminy. Tak jak już wspomniałam, jeżeli pojawią się możliwości nie wykluczam starań o wsparcie w zakresie dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych czy pomp cieła na rzecz mieszkańców. Czekamy na podział środków w nowej perspektywie unijnej i ogłoszenie naborów konkursowych.


2021-01-22

Internauta Agnieszka
Temat: Dofinansowania
Dzień dobry. Chciałbym zapytać czy nasza Gmina nie może ubiegać się o środki na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła? Wiem, że jest program "Czyste powietrze" ale on NIE DZIAŁA dla domów nowo budowanych więc co to za dbanie o środowisko skoro nowy dom i zimą dym z komina... a jak wiadomo decyduje czynnik finansowy a pompy ciepła do najtańszych w zakupie nie należą. Znam kilka gmin, które takie dofinansowanie uzyskało więc chyba nie jest to niemożliwe do wykonania.

Odpowiedź Wójta:
Jak Pani zapewne wie ubiegamy się o wiele dofinansowań. Jeżeli pojawi się taka możliwość nie wykluczam takiego wniosku.


2021-01-22

Internauta Przemek
Temat: Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni
Witam. Kiedy będzie można składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? Widziałem, że gmina dostała na to pieniądze.

Odpowiedź Wójta:
Czekamy na precyzyjne wyjaśnienia dotyczące tego jak należy rozliczyć przyznaną dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ich podstawie powstanie regulamin przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni. Program ogłosimy na stronie internetowej gminy, powinien on powstać do końca pierwszego kwartału.


2021-01-22

Internauta Mieszkaniec gminy
Temat: Sieć gazowa
Czy w planach gminy jest dociągnięcie sieci gazowej do Zabrodzia, ul. Zagórna?

Odpowiedź Wójta:
Za inwestycje gazowe odpowiada Polska Spółka Gazownictwa, informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych lokalizacji można uzyskać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.psgaz.pl/formularz-kontaktowy.


2021-01-22

Internauta Adam
Temat: Zmiana administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Bardzo proszę o podanie ( uruchomienie) numeru alarmowego czynnego całą dobę - bo awarie powstaję nie tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz: 08:00 - 15:45, ale z doświadczenia wiem że większość awarii powstaje tez w dni wolne w nocy też.

Odpowiedź Wójta:
Można to robić drogą e-mail ma podane dane kontaktowe na stronie internetowej spółki bądź telefonicznie pod nr 512 361 815.


2021-01-22

Internauta Mieszkaniec
Temat: Studium
Szanowna Pani Wójt to co się dzieje w naszej gminie przechodzi ludzkie pojęcie od kilku dobrych lat żeby nie można było przekształcić działki ten problem staje się dla mieszkańców tematem numer jeden jeśli Pani Wójt pisze że to jest długi proces to pytam czy 10 lat to nie jest lekka przesada?

Odpowiedź Wójta:
Trudno mi odpowiadać za cały okres 10 lat. Obowowiązują plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w roku 2006. Ich zmiana wymaga najpierw aktualizacji Studium Zgospodarowania Przestrzennego, prace trwają.


2021-01-22

Internauta Mieszkaniec ul Sikorskiego
Temat: Słupki
ul. Sikorskiego Kruki, jak mi wiadomo leży w terenie natura 2 000, Czy te słupki przy drodze które stawiacie, nie mogłyby być zastąpione znakiem zakaz parkowania na chodniku?
Internauta Kazimierz Odnowiciel
Temat: Droga w Zabrodziu ul. Sikorskiego
Miałem napisać inaczej ale zdaje sobie sprawę co to jest hejt, wiec prostu: O co chodzi z tymi słupkami wzdłuż ul. Sikorskiego???

Odpowiedź Wójta:
Słupki będą oddzielać krawędź jezdni od ścieżek pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni. Mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Znak zakazu parkowania na chodniku nie rozwiąże tego problemu. Przypominam, że słupki są ustawiane na wyraźną prośbę mieszkańców.


2021-01-22

Internauta Mieszkaniec
Temat: Zaśnieżone drogi
Witam Panią Wójt. Raczyła by pani zrobić coś z nieposypanymi drogami które są oblodzone w miejscowości Łazy ulica Sikorskiego jak i inne? Strach wyjechać na drogę bo nikt nic z tym nie robi.

Odpowiedź Wójta:
Ulica Sikorskiego została posypana mieszanką soli i piasku. Podejmujemy także interwencje w innych miejscach. Drogi gminne są przejezdne. Natomiast trzeba brać pod uwagę warunki zimowe i dostosować do nich prędkość. Nie zawsze uda się utrzymać czarną nawierzchnię, jesteśmy też ograniczeni możliwościami budżetowymi.


2021-01-22

Internauta Bogdan
Temat: Stan dróg w gminie Olszewo-Borki
Witam, chciałbym uzyskać informacje jakie środki zostały podjęte w ostatnich dniach w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa na naszych drogach. W miejscowości Olszewo-Borki od kilku dni po znaczących opadach śniegu na drogach jest lód który nie został w żaden sposób posypany.

Odpowiedź Wójta:
Staramy się reagowć na bieżąco. Głółwne ciągi komunikacyjne  były posypywane mieszanką soli i piasku.


2021-01-22

Internauta Mieszkaniec
Temat: Światłowód Kruki Wrzosowa
Dostałem wiadomość od firmy Fibee, że analizy ekonomiczne wykazały nieopłacalność położenia instalacji światłowodowej na naszej ulicy. Czy możemy liczyć na interwencję gminy w sprawie ujęcia ulicy Wrzosowej w planach?

Odpowiedź Wójta:
Tak, każde takie zgłoszenie przesyłamy do FIBEE, prosząc o jego możliwą realizację.


2021-01-22

Internauta Mieszkańcy
Temat: Drężewo ul Dębowa
Co do Pani odpowiedzi, to po pierwsze nie był to wniosek a podanie, na które nie było odpowiedzi. Po drugie, Pani poprzednik pozyskał środki zewnętrzne na remont ul. Dębowej. Nie zdążył tego dokończyć, ale środki chyba zostały?! Dlaczego więc nie wykorzystała ich Pani, zgodnie z ich przeznaczeniem? Fakt, że łaskawie wysłała Pani spychacz nie jest polepszeniem nawierzchni tej drogi.

Odpowiedź Wójta:
Środki na ulicę Dębową zostały wykorzystane na budowę tej drogi w roku 2019 takim zakresie na jaki zostały pozyskane tj. na wykonanie podbudowy na przebudowanym odcinku, sugestia, że stało się inaczej jest nieprawdą.


2021-01-22

Internauta Tomasz
Temat: Zgrożenie na ul Sikorskiego- lodowidko
Jeszcze chyba tak nie było, żeby ulica Skorskiego nie był posypana nawet piaskiem. W okolicach mostku i dalej w kierunku Łazów jest TRAGEDIA- lód, ślizgawica, nawet raz nie posypane piaskiem. Od wypadku który mógł się zakończyć tragedia, mostek jest bez barierek!! Jeszcze nigdy tak nie było, żeby nie były odśnieżane boczne ulice przy ul. Sikorskiego- Sosnowa, Żurawia, Spokojna.

Odpowiedź Wójta:
Wbrew temu co pan pisze ulica Sikorskiego była odśnieżana, posypywana piaskiem i solą. Utrzymanie bocznych ulic odbywa się w dalszej kolejności


2021-01-22

Internauta grzegorz
Temat: odśnieżanie
Proszę podać przyczynę braku odśnieżania ulic w Drężewie.

Odpowiedź Wójta:
Nie ma takiej przyczyny, prowadzimy odśnieżanie na terenie całej gminy, ale jet to proces stopniowy.


2021-01-22

Internauta grzegorz
Temat: woda
Proszę podać przyczynę pogorszenia jakości wody w Drężewie. Jest to zauważalne od końca grudnia ubiegłego roku 2020

Odpowiedź Wójta:
Nie znam przczyny. To jedyny taki sygnał. Woda dla Drężewa pochodzi dalej z ujęcia miejskiego. Przekazałm informację naszemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, gdyby problem występował dalej proszę się zwracać bezpośrednio do ZGK.


2021-01-22

Internauta Rodzic
Temat: Szkoła i przedszkole
W związku z zaistniałą dziś sytuacją, że dzieci przedszkolne musiały opuścić szkołę z powodu zbyt niskiej temperatury może pani Wójt zechce zabrać głos jak ma zamiar rozwiązać problem starej sypiącej się szkoły i zbyt małego przedszkola. Kiedy dla pani najważniejszą inwestycją stanie się rozbudowa szkoły i budowa nowego przedszkola. Sprawą to się chyba Rzecznik Praw Dziecka powinien zająć w jakich warunkach przebywają dzieci.

Odpowiedź Wójta:
Rzeczywiście 19 stycznia 2021r. podczas silnych mrozów  temperatura w pomieszczeniach zajmowanych przez  dzieci przedszkolne w szkole podstawowej przy ul. Wł.Broniewskiego 17 wynosiła 15 st.C. Aby nie zawiesić zajęć,  Pani Dyrektor podjęła decyzję o przeniesieniu dzieci do budynku D szkoły przy ul. Dojazdowej 14a. Rozwiązaniem jest kompleksowa przebudowa starej części szkoły. Bez srodków zewnętrznych gmina nie udźwignie jednak takiego ciężaru w krótkim czasie - gmina ma bardzo duże zadłużenie. Nie ustaję jednak w poszukiwaniu kolejnych programów dla wsparcia takiej inwestycji.


2021-01-07

Internauta Łukasz
Temat: Ulica Władysława Reymonta
Witam panią Wójt ponownie. Chciałem zapytać co pani zrobiła od pierwszego zgłoszenia odnośnie wymiany lampy o której pisałem do pani prawie rok temu? Moje odczucie jest takie że napisała pani kilka bzdur i na tym koniec...Nie wywiązuje się pani z złożonych deklaracji. Proszę brać to pod uwagę i wymienić lampę na nową .

Odpowiedź Wójta:
Odpowiem rzeczowo na pana kolejny anonim - w tym czasie na terenie gminy przygotowono wiele projektów oświetlenia ulicznego i wynieniono kilkadziesiąt opraw. A w rejonie o którym pan pisze, wymienionych zostanie kilka lamp, a nie tylko ta jedyna.


2021-01-07

Internauta Mieszkaniec
Temat: Droga
Mam pytanie do pani Wójt kto i kiedy posprząta kamienie z poboczy przy ul.Skiorskiego w Zabrodziu.Poboczami nie da się jechać rowerem, a iść też ciężko.Kamienie przy poboczach pryskają spod kół samochodów. Jest niebezpiecznie.Prosimy o zajęcie się tą sprawą.

Odpowiedź Wójta:
Pobocze zostało jest porządkowane. Ustawiane są także słupki drogowe oddzielające jezdnię od ścieżki pieszo-rowerowej. To znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym obszarze i pomoże zapobiegać sytuacjom, w którym żwir i kamienie trafiają na ścieżkę.


2021-01-07

Internauta
Temat: Droga Zabrodzie, ul. podgórna
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie drogi na ulicy Podgórnej w Zabrodziu. Czekamy już 30 lat na obiecywaną drogę asfaltową, dlatego tez moje pytanie jak jeszcze długo musimy czekać?

Odpowiedź Wójta:
Niestety wiele dróg na terenie gminy nie posiada nawierzchni asfaltowej, zaległości są rzeczywiście wieloletnie, proces budowy jednak stopniowo postępuje. Obecnie nie jetem w stanie podać terminu ułożenia asfaltu na ul. Podgórnej, zlecę jednak już w tym roku przygotowanie projektu przebudowy położonej nieopodal ul. Bielskiej.


2021-01-07

Internauta Tomasz
Temat: Śmieci - ul.ks.E.Waltera
Dzien Dobry Pani Wojt. Mieszkam na ul . Ks.E.Waltera i na wjezdzie do tej ulicy z DK53 w tym ''lasku'' jest ciagle przy ulicy tyle smieci , w duzej mierze z naszego '' MC.D.>>,, caly czas,,non stop,, tak tam jest zasmiecone.. Dzisiej np. widzialem bylo ladnie posprzatane przez kogos a wracalem wieczorem i juz toreby i smieci po MC.D i inne>>. Czy mozna tam cos z tym zrobic.? Moze kosze.? Moze kamera na tych smieciarzy i mandaty srogie,, moze jakies znaki informacje czy cos.,. Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Umieścimy tam tabliczki zakazujące wyrzucania śmieci, rozważymy też ustawienie znaku zatrzymywania się i postoju. Wystąpimy z prośbą o egzekwowanie porządku przez patrole policji.


2021-01-07

Internauta radek
Temat: Wyspiańskiego
Dzień dobry. Skoro temat ul. Wyspiańskiego został odłożony na bliżej nie określony termin, to może warto jest zadbać o to co mamy? Chodzi przede wszystkim i obniżenie poboczy. Po opadach deszczu są miejsca, gdzie cała droga jest zalana - obniżenie pobocza sprawi, że woda będzie odpływać. Woda jest potrzebna, ale ma też destrukcyjne właściwości, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Szanujmy i dbajmy o to co mamy!

Odpowiedź Wójta:
Urząd Gminy zajmie się sprawą w ramach bieżącego utrzymania dróg.


2021-01-07

Internauta Katarzyna
Temat: Wodociog
Witam Panio Wójt. Chciałem zapytać czy jeżeli gmina otrzymała dofinansowanie to czy w miejscowości Żerań Mały zostanie doprowadzony wodociog?

Odpowiedź Wójta:
Gmina otrzymała 2 mln zł na budowę sieci kaznalizacyjnej. Został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, jeżeli otrzymamy wsparcie rządowe wodociąg zostanie wybudowany.


2021-01-07

Internauta bożenna
Temat: sprawa dostarczania wody
w związku z rozwiązaniem umowy przez OPWiK w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dniem 31.12.2020r. Proszę co dalej w tej sprawie.

Odpowiedź Wójta:
Od 1 stycznia 2021 r. za dostarczanie wody i odbiór ścieków odpowiada spółka gminna - Zakład Gospodarki Komunalnej, należy zawrzeć z nią stosowne umowy. Szczegóły dostępne są na stronie: zgk.olszewo-borki.pl.


2021-01-07

Internauta M.
Temat: Kanalizacja - osiadle kwiatowe Kruki
Gratuluję Pani Wójt i mieszkańcom gminy przyznania funduszy na inwestycję w ramach rządowej pomocy "covidowej". Chciałbym zapytać, czy jest szansa, że w ramach inwestycji realizowanych z tych środków, będzie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Kwiatowym" w Krukach?

Odpowiedź Wójta:
Nie wykluczam, że osiedle Kwiatowe zostanie skanalizowane przy zaangażowaniu środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe ustalenia dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej zapadną po omówieniu ich zakresu z Zakładem Gospodarki Komunalnej.


2021-01-07

Internauta Janusz
Temat: wodociąg
Proszę o podanie realnego terminu wykonania wodociągu we wsi Grabówek

Odpowiedź Wójta:
Obecnie nie jestem w stanie określić precyzyjnie takiego terminu, zależy on od możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.


2021-01-07

Internauta Marcin
Temat: Budowa dróg
Pani wójt mam zapytanie. Jakie inwestycje drogowe będą przeprowadzone w nastepnym roku tj. 2021? Chodzi mi o drogi gminne i powiatowe

Odpowiedź Wójta:
Dokończymy budowę drogi w Przystani, wybudowana zostanie ul. Nowa w Antoniach, fragment drogi gminnej w miejscowości Żebry Ostrowy, złożony został wniosek o dofinansowanie budowy ul. Kościelnej w Nowej Wsi. Oczekujemy na promesę dofinansowania z tzw. "środków klęskowych" na remont drogi gminnej Zabiele Piliki - Zabiele Wielkie.


2021-01-07

Internauta Mieszkańcy
Temat: Drężewo ul Dębowa
Witam, w sierpniu składaliśmy podanie dot kawałka ul. Dębowej, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi(podany był adres zwrotny). Czy p. Wójt nie dotyczy ustawowy termin odpowiedzi?. Jest jesień, zbliża się zima a My nadal jeździmy po tzw wertepach. Po za tym, jak było mówione na zebraniu (sierpień), projekt na ul. Dębową nie został wykonany w całości.... A czas leci. Może należałoby szanować mieszkańców.... hmmmm

Odpowiedź Wójta:
Złożony przez Państwa wniosek był przedmiotem analizy przy konstruowaniu budżetu gminy na rok 2021. Zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności będą finansowane inwestycje na które udaje się pozyskać środki zewnętrzne. Gmina nie jest niestety w stanie w krótkim czasie dokonać kompleksowej przebudowy wielu dróg wyłącznie z własnych środków. Robimy to jednak stopniowo i konsekwentnie. Mogę obiecać, że stan nawierzchni gruntowej będzie monitorowany i poprawiany w ramach bieżącego utrzymania.


2021-01-07

Internauta ADAM
Temat: uL.Prosta
Witam, czy w roku 2021 będzie kanalizacja oraz położony asfalt na ul.Prostej Łazy. Czy będzie wykonana, przedłużona ścieżka pieszo- rowerowa od ul. Sikorskiego w kierunku wsi Łazy.

Odpowiedź Wójta:
W pierwszej kolejności należy uzupełnić infarstrukturę podziemną o kanalizację sanitarną. Dopiero po jej wykonaniu będzie możliwa rozbudowa ulica Sikorskiego na wskazanym odcinku. Precyzyjny plan rozbudoway kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem środków z Funduszu Inwestycji lokalnych będzie opracowany w najbliższych tygodniach.


2020-11-04

Internauta Przemek
Temat: Studium i MPZP
Dzień dobry. Chciałbym zapytać na jakim etapie jest sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Czy można jeszcze składać wnioski o przekształcenie działek na budowlane? Pytam bo 3 lata temu dostałem informację, że studium jest na ukończeniu i do końca roku będzie gotowe i już nie można wprowadzać zmian i mam czekać na kolejną zmianę kilka a nawet kilkanaście lat. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która odprawiono z kwitkiem

Odpowiedź Wójta:
Prace trwają. Można składać wnioski o przekształcenie działek na budowlane, ale trzeba się liczyć z tym, że nie będzie to krótki proces.


2020-11-04

Internauta mieszkaniec gminy
Temat: PSZOK
P. Wójt w nawiązaniu do pani wypowiedzi w sprawie " kiedy będzie otwarcie Selektywnej /zbiórki Odpadów Komunalnych, informuję panią, że to pani pracownik w listopadzie 2019 poinformował mnie że gmina w czerwcu br. uruchomi składowisko to po pierwsze po drugie proszę podać tymczasowe rozwiązanie a nie chować głowę w piasek, to pani rozporządzenia nakładają na nas obowiązek selekcji odpadów a co z odpadami niebezpiecznymi, pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Prace nad projektem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów trwają. Nie znam żadnej wypowiedzi o tym, że punkt ma ruszyć w czerwcu 2020. Odpady niebezpieczne są obecnie odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.


2020-11-04

Internauta Mieszkaniec
Temat: Gaz
Dzień dobry Pani Wójt. Chciałbym się dowiedzieć kiedy może ruszyć budowa gazociągu w miejscowości Łazy?

Odpowiedź Wójta:
Pytanie jest bardzo ogólne, trudno się do niego odnieść nie znając szczegółowej lokalizacji, w części miejscowości takie prace już trwają.


2020-11-04

Internauta Mieszkanka
Temat: Pijaństwo
Czy można zrobić coś z pijaczkami, którzy zaopatrują sie w alkohol w sklepie BIT i siedzą pod płotami prywatnych posesji, przeklinając i pozostawiają po sobie niedopałki, butelki i puszki. Kupując alkohol są nietrzeźwi, mimo to alkohol zostaje im sprzedany, właściciel może stracić koncesje. Proszę o interwencje bo ci Panowie nie reagują na nic, a są jedynie opryskliwi.

Odpowiedź Wójta:
Miejsce o którym Pani pisze zostało już zaznaczone w policyjnej mapie zagrożeń. Policja po takim zgłoszeniu ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie, będzie więc przez jakiś czas kontrolować to miejsce pod kątem niezgodnego z przepisami spożywania alkoholu w miejscach publicznych, co jest karalne oraz demoralizowania dzieci i młodzieży.


2020-11-04

Internauta Mieszkaniec
Temat: Pytania
Po co jest ta możliwość zadawania pytań , skoro p.wojt nie odpowiada na nie ?

Odpowiedź Wójta:
Jak Pan widzi jednak odpowiadam.


2020-11-04

Internauta mieszkanka
Temat: linia energetyczna
Pani Wójt czy mozna zrpbic jaijakis przeglad linii energetycznych? w wielu miejscach pod linia rosna drzewa ktore zagrażają ciągłości linii. ulica sikorskiego ulica Prosta, ul Sw Dominika Wojciecha, Spokojna. Drzewa sie rozrastają i wchodza na linie.

Odpowiedź Wójta:
Zlecimy taki przegląd firmie, która prowadzi usługi dla gminy. W części jednak sprawa dotyczy urządzeń PGE, przekażemy ten sygnał.


2020-11-04

Internauta Wojciech
Temat: Daszkowski
Proszę odpowiedzieć, czy jest w planach budowa kanalizacji w Białobrzegu Dalszym ?, a jeżeli nie, to jak wygląda kwestia partycypowania w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (szamb ekologicznych), czy decydując się na taką inwestycję można liczyć na pomoc finansową ze strony Gminy ? Z poważaniem.

Odpowiedź Wójta:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białobrzegu Dalszym będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.


2020-11-04

Internauta XXX
Temat: MPK
Szanowna Pani Wójt Dlaczego aplikacja MPK nie działa dla mieszkańców Nakieł Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Aplikacja działa dla wszystkich lokalizacji gminy, nie mam tu żadnych ograniczeń. Być może wystepuje jakiś problem techniczny z urządzeniem.


2020-11-04

Internauta Brak nagrania z ostatniej sesji - rady
Temat: Brak nagrania
Witam? Czemu brak do wgladu dla mieszkańców nagrania z posiedzenia rady? Kiedy się ono ukaże?

Odpowiedź Wójta:
Ze względu na pandemię koronawirusa sesje Rady Gminy odbywają się w większych salach, gdzie nie prowadzimy transmisji bezpośredniej. Wykonane nagrania są niezwłocznie przekazywane do firmy, która w ramach umowy dokonuje niezbędnej obróbki cyfrowej i umieszcza je na serwerze. Nagrania są publikowane niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych czynności technicznych.


2020-11-04

Internauta Sadowska
Temat: Taksacja lasów.
Dzień dobry. P.Wojt czy zostały wykonane i opracowane projekty planów urządzeń lasów niepanstwowych? Czy właściciele zostaną poinformowani na piśmie odn w/w planow? Wyłożony projekt do publicznej wiadomości nie zawsze może być zauważony przez właściciela działek.

Odpowiedź Wójta:
Tak, plany zostały wykonane. Wszyscy właściciele lasów są o tym informowani listownie. Plany są wyłożone w Urzędzie Gminy, uwagi do nich można wnosić do 16 listopada.


2020-11-04

Internauta Katarzyna
Temat: Ulica Wyspiańskiego
Kiedy będzie zrobiona ulica Wyspiańskiego? Jest to najszersza ulica w Olszewie-Borkach i jedna ze starszych ulic. W tej chwili śmiem twierdzić, że najstarsza, która nie jest zrobiona. Kiedy doczekamy się ulicy z prawdziwego zdarzenia z chodnikami. Nasze dzieci z tej ulicy oraz ze wszystkich innych pobocznych wędrują nią codziennie do szkoły i ze szkoły.Myślę, że warto by ktoś pomyślał o poprawie ich bezpieczeństwa. Oczekuję na konkretną odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Rozumiem to oczekiwanie, jednak jest to ulica posiadająca nawierzchnię asfaltową. Na terenie gminy w różnych miejscowościch posiadamy wiele dróg nieutwardzonych, żwirowych, w złym stanie technicznym. Tam kierujemy w pierwszej kolejności działania inwestycyjne. Proces budowy i poprawy infrastruktury drogowej będzie się rozwijał. Obecnie nie jestem jednak w stanie podac konkretnej daty przebudowy ul. Wyspiańskiego.


2020-11-04

Internauta Tomasz
Temat: Swiatlowod Antonie
Witam. Chcialbym zapytac czy projekt swiatlowodu w naszej gminie zaklada tez ulice ks.E.Waltera w Antoniach.? Czy wogole mozna gdzies zobaczyc proponowane ulice do projektu.? Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Informacje dotyczące konkretnych lokalizacji można sprawdzać na bieżąco w wyszukiwarce pod adresem: getfibre.pl. Wnioski dotyczące konkretnych przyłączy można także zgłaszać bezpośrednio do spółki FIBEE: www.fibee.pl/kontakt.


2020-11-04

Internauta Michalina
Temat: odpady niebezpieczne
Dzień dobry. Gdzie w naszej gminie są pojemniki do wyrzucania odpadów niebezpiecznych, takich jak opakowania po aerozolach, baterie? Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Takie odpady są odbierane podczas zbórki elektroodpadów (baterie), opakowania po aerozolach odbierane są z odpdami wielkogabarytowymi.


2020-11-04

Internauta Beata
Temat: akcja - bezpłatna sterylizacja kastracja
Witam, mam pytanie czy gmina bierze udział w projektach pt.bezpłatna sterylizacja kastracja? Czy przeprowadza przetargi w tym temacie?

Odpowiedź Wójta:
Gmina posiada stałą umowę z lekarzem weterynarii na zapewnienie opieki zwierzętom w sytuacjach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Obecnie nie prowadzimy akcji sterylizacji czy kastracji.


2020-11-04

Internauta Monika
Temat: Praca urzędników
Witam panią wójt.Moje pytanie jest takie:czy jest szansa zastać pracownika z pokoju w którym wyrabia się dowody osobiste w ktorymkolwiek dniu roboczym?.Byłam już trzy razy w ciągu dwóch tygodni i za każdym razem wisi na drzwiach ta sama kartka, że w dniu dzisiejszym nieczynne a następnego dnia dalej jest nieczynne a osoby z Gminy tłumaczą,że pani będzie jutro lub w poniedziałek.To Jest nieszanowanie petenta.jeśli ktoś jest chory to powinno być zastępstwo.

Odpowiedź Wójta:
Pracujemy w okresie epidemii, wielu pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich. W tej konkretnej sytuacji przez kilka dni obie osoby, które nawzajem się zastępują były chore. Staramy się sprostać sytuacji, ale musimy się też liczyć z utrudnieniami, które wynikają z obecnej sytuacji.


2020-11-04

Internauta Ewa
Temat: Światłowód Drężewo
Czy i kiedy będzie światłowód na ul. Cisowej w Drężewie?

Odpowiedź Wójta:
Prace projektowe cały czas trwają. Przewidywany termin realizacji projektu to koniec 2021 r. Według zapewnień projektantów, pierwsze przyłącza powinny być zrealizowane jeszcze w tym roku w miejscowościach: Nakły, Garbowo, Kordowo. Pytania w sprawie konkretnych lokalizacji proszę zgłaszać bezpośrednio do spółki FIBEE realizującej projekt: www.fibee.pl/kontakt


2020-11-04

Internauta Mieszkaniec gminy
Temat: Problem alkoholowy
Witam Pani Wójt czy zostanie coś z robione z mężczyznami Przesiadującymi i pijacymi piwo pod sklepem w Kordowie. I potem zataczajacymi się po ulicach albo wsiadajacych za kierownicę. Tak jak to miało miejsce ostatnio. Sprawa była zgłaszana do dzielnicowego i nic się nie zmieniło. Nadmienie że są to osoby z zakazem lub odrobkami gdzie całymi dniami lub wieczorami przesiaduja pod sklepem.

Odpowiedź Wójta:
Wszelkie niepokojące sytuacje związane z nadużywaniem alkoholu, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom.
Dzielnicowi pracujący na terenie gminy Olszewo-Borki:

1. asp. szt. Tomasz Buturla tel. 696-497-143, telefon stacjonarny (47) 704 14 91 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. mł. asp. Paweł Pierzchała tel. 696-497-147, telefon stacjonarny (47) 704 14 91 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurny KMP w Ostrołęce tel. (47) 704 - 14 - 24

Powyższy problem został już zaznaczony przez pracownika gminy na policyjnej Ogólnopolskiej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policja w takim przypadku ma obowiązek sprawdzić zgłoszenie w ciągu 7 dni i jeśli się potwierdzi monitorować miejsce, by sytuacje się nie powtarzały.


2020-11-04

Internauta Anna
Temat: Ul. Wierzbowa
Witam. Chciałabym się dowiedzieć dlaczego ul. Wierzbowa jest tak brudna i zaniedbana? Wstyd!

Odpowiedź Wójta:
Ulica Wierzbowa e części należącej do gminy jest w pełni przejezdna, nie ma żadnych ubytków w jezdni. Jej ostatnia część łącząca się z drogą krajową nr 61 należy już do miasta.


2020-11-04

Internauta mieszkaniec gminy
Temat: Inwentaryzacja źródeł ciepła
Witam. Czy inwentaryzacja źródeł ciepła z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie może się odbywać telefonicznie lub on-line poprzez wypełnienie ankiety tak jak to się odbywa w innych gminach, które zachęcają do skorzystania z takiej opcji?

Odpowiedź Wójta:
Oczywiście można skorzystać z opcji zdalnej, nr telefonu pod którym można dzwpnić to nr 502 757 002, można też wysłać ankietę na adres e-mail Urzędu Gminy.


2020-11-04

Internauta Karina
Temat: Dofinansowanie
Witam Pani Wójt. Chciałabym się zapytać, czy jest możliwość dofinansowania podłączenia do kanalizacji w Grabniku? Proszę też o wyjaśnienie dlaczego podłączenie do kanalizacji kosztuje 10.000zł. Skąd taka cena???

Odpowiedź Wójta:
Gmina wybudowała główny kanał sanitarny na własny koszt, natomiast przyłącze do posesji zleca się we własnym zakresie i nie jest ono objęte dofinansowaniem z UG. Koszt 10 tys. zł wydaje się zbyt wysoki, trudno go jednak ocenić bez znajomości konkretnej sytuacji. Proszę o zgłoszenie się do Referatu Inwestycji w celu wyjaśnienia sprawy.


2020-09-08

Internauta mieszkaniec gminy
Temat: PSZOK
witam p.Wójt proszę o dop. w sprawie kiedy będzie otwarcie Selektywnej /zbiórki Odpadów Komunalnych, zobowiązała się gmina że do czerwca br. będzie otwarte.

Odpowiedź Wójta:
Trwają obecnie prace projektowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie znam zobowiązania dotyczącego otwarcia tego punktu w czerwcu.


2020-09-08

Internauta Michał
Temat: Fotowoltaika
Witam. Czy gmina ubiega się o jakieś dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Pytam bo na pewno jest jeszcze sporo osób chętnych skorzystać z dofinansowań na takim poziomie a o poprzednim programie na pewno wszyscy nie wiedzieli.

Odpowiedź Wójta:
Obecnie gmina nie realizuje programów, w których dofinansowywane są instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Jeżeli pojawią się takie nabory ze środków unijnych czy rządowych będziemy do nich przystępować. Zachęcam natomiast do skorzystania z rządowych programów: "Czyste powietrze" bądź "Mój prąd", nabory prowadzone są tam na bieżąco.


2020-09-08

Internauta Przemek
Temat: Światłowód
Witam. Chciałbym się dowiedzieć kiedy rozpocznie się budowa sieci światłowodowej w naszej gminie. Czy będzie możliwość podłączenia się do tej sieci również domów, które dopiero powstają lub powstały w niedalekim czasie?

Odpowiedź Wójta:
Według zapewnień wykonwaców, pierwsze prace będą zrealizowane jeszcze w tym roku. Będzie możliwość podłączenia także nowych domów, oczywiście w zależności od tego jak będą usytuowane w stosunku do przebiegającej linii światłowodowej. Wnioski w tej sprawie można zgłaszać bezpośrednio do spółki FIBEE: www.fibee.pl/kontakt


2020-09-08

Internauta Łukasz
Temat: Reymonta
Pani Wójt. Ostatnio Pani stwierdziła kilka miesięcy wstecz że lama została zgłoszona do konserwatora celem wyczyszczenia klosza. Jak widać nikogo do tej pory nie było. A tak się składa że klosza w tej lampie brakuje już kilka lat. Tak więc ponawiam prośbę o rozważenie o wymianę całkowitą lampy na nową. Nie wielki koszt dla gminnych podatników tejże ulicy którym zwyczajnie w świecie się to należy..po 40 latach. Liczę na wyrozumiałość i wymianę lampy na nową.

Odpowiedź Wójta:
Lampa w tej lokalizacji zostanie wymieniona w najbliższym czasie.


2020-09-08

Internauta Mieszkaniec
Temat: Ulica koscielna nowa wies
Dzień dobry Pani Wójt.chcialbym się zapytać na jakim etapie są prace zwiazane z ulica koscielna.bo ile radnych tyle sprzecznych informacji.ktos tu chyba probuje zamydlac nam oczy.prosimy o spotkanie.my już mamy dość proszenia żeby ktoś się konkretnie zajął ta ulica.wstyd ludzi.brud błoto itp.

Odpowiedź Wójta:
Prace projektowe dotyczące ul. Kościelnej zostały ukończone. 10 sierpnia 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy tej ulicy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.


2020-09-08

Internauta Edward
Temat: Krzaki
Ponawiam pytanie,czy ktoś zainteresuje się stanem poboczy,zwłaszcza w okolicach skrzyżowań ulic Batalionów ,Sikorskiego ,Piłsudskiego,Szkolnej w Antoniach.Chodzi o zalegające krzaki ,które utrudniają normalny przejazd.Czy ma dojść do tragedii?.I jeszcze parkowanie samochodów przy skrzyżowaniu ul.Szkolnej i Batalionów. Proszę o przypomnienie przepisów właścicielom działek.

Odpowiedź Wójta:
Pobocza zostały wykoszone, także w okolicy o której Pan pisze. Sprawa parkowania w niedozowolony sposób samochodów została przekazana do nadzoru dzielnicowym policji.


2020-09-08

Internauta Mieszkaniec gminy
Temat: Praca
Witam, gdzie są informacje o naborze do pracy ? W gminie pojawiają się coraz to nowe twarze,a informacji nie mogę znaleźć.

Odpowiedź Wójta:
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Praca. "Nowe twarze" to także osoby odbywające staże czy praktyki zawodowe. Staramy się pomagać młodym ludziom zdobywać kompetencje zawodowe.


2020-09-08

Internauta Aneta
Temat: Psy ubiegające luzem
Witam, Czy Gmina robi coś z biegajacymi luzem psami,które zagrażają ludziom.Szłam z 3 dzieci i psem na smyczy A za nami wybiegł pies,żeby nie pomoc jednego z mieszkańców niewiem do czego by doszło.To jest nie do pomyślenia żeby nie można było wyjść spokojnie na spacer bo ktoś nie umie dopilnować własnego psa i trzymać go na własnym podwórku. Czy potrzebna jest tragedia?

Odpowiedź Wójta:
Takie sytuacje należy zgłaszć bezpośrednio na policję, jest to wykroczenie, które podlega karze grzywny.


2020-09-08

Internauta Internauta
Temat: Światłowód
Dzień dobry Proszę o informacje kiedy będzie dostępny światłowód do internetu przy ul.Sikorskiego Kruki (07-415 Olszewo-Borki).

Odpowiedź Wójta:
Obecnie trwa proces projektowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę dla poszczególnych odcinków. Projekt na terenie gminy będzie realizowany do końca roku 2021.


2020-09-08

Internauta Barbara
Temat: Światłowód
Witam Czy światłowód w miejscowości Kruki będzie tylko na ulicy Prostej czy też na ulicach przyległych do Prostej.Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Założenia prejektowe przewidują umieszczenie  światłowodu w ul. Prostej i ulicach przyległych.


2020-09-08

Internauta bożenna
Temat: sprawa gazu
Czy w planach gminy jest dociągnięcie sieci gazowej do Nożewa

Odpowiedź Wójta:
Inwestycje z zakresu budowy sieci gazowej prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Żeby była ona opłacalna chętni mieszkańcy powinni wystosować w tej sprawie wspólne pismo. Gmina może pośredniczyć w jego przekazaniu. W sytuacji kiedy przyłączenie zadeklaruje niewielu mieszkańców budowa sieci może być odległa w czasie.


2020-09-08

Internauta xxx
Temat: Dożynki
Witam Pani Wójt! Jeżeli dożynki w tym roku się odbędą to gdzie one będą miały miejsce? Nowa Wieś, Olszewo-Borki?

Odpowiedź Wójta:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku nie będą organizowane dożynki gminne. Mam nadzieję, że za rok nic nie stanie na przeszkodzie w ich organizacji.


2020-09-08

Internauta Abc
Temat: Drogi
Dzień dobry, Pani Aneto czy jest taka możliwość żeby na ulicy Promiennej w Olszewie -Borkach postawić drogowzkaz? Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź Wójta:
Rozumiem, że chodzi o tabliczke informacyjną z nazwą ulicy? Ustawimy ją podczas następnego uzupełniania tabliczek z nazwami ulic.


2020-09-08

Internauta Iwona
Temat: Azbest
Pani Wójt, kiedy można spodziewać się odbioru wyrobów azbestowych? Inne gminy aktualnie ogłaszają możliwość odbioru a u nas cisza...Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy akcję odbioru wyrobów azbestowych dwukrotnie. W tym roku odbiór wyrobów azbestowych na terenie gminy Olszewo-Borki odbędzie się do dnia 30 września 2020 roku. Na realizację zadania gmina pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł. Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem azbestu zgromadzonego na terenie swoich posesji muszą złożyć w urzędzie gminy informację o wyrobach zawierających azbest (formularz informacji dostępny jest na stronie internetowej urzędu, zakładka: załatwianie spraw - ochrona środowiska). Wnioski realizowane są wg kolejności wpływu do urzędu.


2020-07-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Wyjazd z ul. Sosnowej Łazy
Witam jest duży problem z nawierzchnią drogi Sosnowej i Żurawiej przy wjeździe na ul. Sikorskiego. Chodzi o utwardzenie lub wyrównanie - teraz można już urwać zawieszenie w samochodzie. Buduje się na Sosnowej kilka domów i problem będzie coraz większy. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Dziękuję za sygnał. Droga będzie ujęta do realizacji w harmonogramie prac podczas najbliższego wyrównywania nawierzchni.


2020-07-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Światłowód
Czy światłowód internetowy obejmuje miejscowość Nożewo? I czy trzeba składać jakieś wnioski w związku z chęcią podłączenia się do tej linii?

Odpowiedź Wójta:
Zapraszam do korzystania z dedykowanej wyszukiwarki gdzie można znaleźć taką szczegółową informację: getfibre.pl Jeżeli adres nie jest ujęty w planie budowy można go bezpośrednnio zgłosić do firmy FIBEE przez formularz kontaktowy: https://fibee.pl/kontakt.


2020-07-23

Internauta Aaa
Temat: Wakacje
Czy w tym roku będą organizowane jakieś zajęcia wakacyjne dla dzieci?

Odpowiedź Wójta:
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi odbędą się:
- zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego organizowane przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe
- szkolenie sportowe organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół, Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce
Warto też śledzić stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach, aktulanie trwa tam nabór na zajęcia fotograficzne.


2020-07-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Zarośnięte pobocza
Pani Wójt dlaczego pobocza są utrzymane w czystości i są wykoszone pobocza na ul.3-Maja ale tylko do kościoła a dalej się nic nie robi. Czy Grabowo to jest inna gmina????W tym roku nawet nikt nie pojawił się by wykosić pobocza.

Odpowiedź Wójta:
Prace porządkowe wykonywane są na bieżąco przez dwóch pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, ich możliwości są jednak ograniczone. Mechaniczne koszenie poboczy przy drogach gminnych zotało już zlecone firmie zewnętrznej.


2020-07-23

Internauta Łukasz
Temat: Ulica Władysława Reymonta
Pani Wójt co dalej z lampą na ulicy Władysława Reymonta ? Proponuję wymienić ją na całkiem nową...Co dalej z chodnikami? Kiedy realizować będzie pani chodniki?

Odpowiedź Wójta:
Sprawa lampy oświetleniowej została przekazana do konserwatora. W zakresie chodników na ul. Reymonta nie planuje się w br. prac z tym związanych z uwagi na brak wolnych środków w budżecie gminy. Zadanie będzie rozważane przy konstruowaniu budżetu gminy na kolejne lata.


2020-07-23

Internauta Grazyna
Temat: wodociąg
Pani Wójt, Mija już drugi rok od czasu podciągnięcia wodociągu do części Przystani.Proszę o informacje kiedy nastąpi przyłączenie do pozostałej części wsi Przystań, w tym m.in. ulic Sosnowa.

Odpowiedź Wójta:
Poszukujemy możliwości dofinansowania takiej inwestycji ze środków zewnętrznych. Liczę w tym zakresie na Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego uruchomienie zapowiadane jest już na najbliższe tygodnie.


2020-07-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Głośna działalność
Szanowna Pani Wójt.Kto wydał pozwolenie Panu który w miejscowości Nakły pośrodku wsi gdzie wokół jego firmy mieszkają ludzie otworzył tartak lub inne dziadostwo podobno produkując sztachety gdzie od rana do nocy huk maszyn jest nie do wytrzymania.Nie można okna otworzyć nie słychać własnego glosu na podwórku. Co z tego że pan O.ma zabudowaną swoją firme jak dźwięk jest jednostajny i roznosi się wokoło z ogromnym natężeniem i jest nie do zniesienia dzień w dzień.

Odpowiedź Wójta:
Firma funkcjonuje od 2004 roku, do tej pory na działalność przedsiębiorcy nie było żadnych skarg. Pracownicy Urzędu Gminy dokonali wizji lokalnej na terenie firmy i nie stwierdzili, by hałas podczas pracy najgłośniejszej maszyny w tartaku był nadmiernir uciążliwy. Firma posiada ważne świadectwa pomiarów hałasu i zapylenia. Na podstawie sprawozdania z badań hałasu przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej nie stwierdzono, by poziom hałasu w odległości 1 metra od maszyny przekraczał dopuszczalną normę 115 dB (88,9 dB). Maszyna znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu. Okoliczne domy znajdują się co najmniej kilkadziesiąt metrów od posesji, na której zlokalizowany jest zakład, stąd poziom hałasu dochodzący do tych zabudowań jest dużo niższy.


2020-07-23

Internauta Edward
Temat: Krzaki
Proszę o zainteresowanie się stanem poboczy ulic Sikorskiego, Waltera,Piłsudskiego, Szkolnej w miejscowości Antonie.Chodzi o krzaki i wszelkie zalegające zarośla.Trudno jest minąć się z innym pojazdem.Szczególnie proszę zwrócić uwagę w okolicach skrzyżowań.Dodatkowo w obrębie skrzyżowania ul.Szkolnej i Batalionów w Antoniach stoją samochody ograniczając widoczność.

Odpowiedź Wójta:
Zleciliśmy już mechaniczne koszenie poboczy, prace będą wykonane w najbliższych dniach.


2020-07-23

Internauta Małgorzata
Temat: Autobus MZK
Szanowna Pani Wójt, chciałabym zapytać, czy w najbliższym czasie przewidywane jest przedłużenie linii autobusowej do skrzyżowania ulic Wyspiańskiego z Armii Krajowej? Kiedy planowana jest wymiana nawierzchni ul. Armii Krajowej na asfaltową? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Nie planujemy obecnie przedłużania linii autobusowej bo każda taka decyzja wiąże się ze zwiększeniem kosztów utrzymania linii, na co nie dysponujemy środkami. Obecnie nie mamy w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni tej ulicy.


2020-07-07

Internauta Mirka
Temat: Rachmistrz spis rolny
Witam. Nie znalazłam informacji o naborze na rachmistrzów do spisu Rolnego w naszej gminie, czy jeszcze można się zgłaszac?

Odpowiedź Wójta:
Informacja o naborze rachmistrzów jest dostępna w siedzibie urzędu gminy, zgłoszenia można składać do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.


2020-07-07

Internauta Jusa
Temat: krzaki
W Łazach na ulicy Sosnowej przed niektórymi posesjami rosną takie krzaki ,że niedługo las wyrośnie.Czy gmina coś z tym zrobi.

Odpowiedź Wójta:
Pracownicy gospodarczy gminy otrzymali już zlecenie uporządkowania tego miejsca.


2020-07-07

Internauta Mieszkaniec
Temat: ..
Witam chciałbym zwrócić się z prośbą o zajęcie się sprawą kilku panów którzy często pod wplywem alkoholu śpią pod drzewami i na ławkach na skwerku w Olszewie Borkach. Ci panowie krążą również przed sklepami szczególnie pod Biedronką. Zaczepiają dzieci, żądają od nich pieniędzy, chodzą za nimi.

Odpowiedź Wójta:
Sprawa została przekazana policji, policja zna problem z tzw. "Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa"  w której zaznaczono te miejsca na skwerku oraz przy sklepie Biedronka. Oba obszary będą częściej monitorowane przez funkcjonariuszy. O wszelkich nowych zdarzeniach proszę również na bieżąco informować Komendę Policji w Ostrołęce.


2020-06-23

Internauta Marcelina
Temat: Dbajmy razem o środowisko
W poprzedni weekend widziałam pracownika gminy (miał żółtą koszulkę z napisem Olszewo-Borki), który zbierał śmieci wzdłuż pasa drogowego. I chciałam podziękować Pani za słuszną inicjatywę. Mieszkamy w pięknej okolicy którą niestety niektórzy delikatnie mówiąc nie potrafią docenić (śmiecenie, palenie śmieciami itp.) I tu moje pytanie. Czy gmina planuje jakieś akcje informacyjne bądź inne które będą miały na celu poprawę szeroko rozumianej ochrony środowiska?

Odpowiedź Wójta:
Tak, będziemy przeprowadzać takie akcje informacyjne.


2020-06-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Nawierzchnia w Zabrodziu, ul. Sikorskiego
Pani Wójt, czy mogłaby Pani zacząć interesować się remontowaną nawierzchnią ulicy Sikorskiego w Zabrodziu? Pragnę nadmienić, że Pani postawa nie jest godna funkcji, jaką Pani piastuje. Nie interesują Panią liczne protesty związane z tą remontowaną nawierzchnią, której sposób wykonania nie mieści się w żadnych normach i nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa. Prośba o kontakt (którego tak Pani unika) z mieszkańcami.

Odpowiedź Wójta:
Tą sprawą interesuję się od początku kadencji. Odbyłam na ten temat wiele różnych spotkań, w tym z mieszkańcami tej ulicy. Nie jest prawdą stwierdzenie, że "droga nie mieści się w żadnych normach". Projekt posiada pozwolenie na budowę i wszystkie wymagane uzgodnienia. Liczę, że po ostatnich rozmowach z mieszkańcami wyjaśniającymi wątpliwości i odpowiadającymi na zgłaszane postulaty, uda się dokończyć w najbliższych tygodniach inwestycję.


2020-06-23

Internauta ./*
Temat: Korty
Kiedy zostaną założone siatki na kortach przy ulicy chopina w Olszewie-Borkach?

Odpowiedź Wójta:
Siatka na kortach tenisowych została zamontowana w dniu 3 czerwca br. Przypominam, że w przypadku chęci skorzystania z kortu tenisowego należy skontaktować się z Urzędem Gminy w celu rezerwacji kortu oraz podpisania oświadczenia o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Referatem Oświaty i Sportu w celu rezerwacji i złożenia oświadczenia dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji pod numerem tel. 029 761-37-07 wew. 115


2020-06-23

Internauta ROBERT
Temat: DROGA GMINNA
Pani słowa z ostatniej odpowiedzi "Droga dojazdowa do Pana jest drogą prowadzącą do jednego gospodarstwa i będzie poprawiana w ramach bieżącego utrzymania" Moje pytanie "KIEDY" i jakie przewiduje pani na to koszty z ostatniej odpowiedzi usłyszałem że pojedyncze dojazdy są pomijane w inwestycjach bo dotyczy to małej grupy osób. Utrzymanie dróg leży po stronie samorządu proszę remontować i te pojedyncze dojazdy wszyscy zasługują na równe traktowanie.

Odpowiedź Wójta:
Sznowny Panie, gmina dysponuje ograniczonymi środkami na inwestycje drogowe, w pierwszej kolejności budujemy te drogi z których korzysta więcej osób, innym drogom zapewniamy przejezdność w ramach bieżącego utrzymania.


2020-06-23

Internauta Azbest
Temat: Eternit (azbest) falisty z pokrycia dachowego.
Szanowna Pani Wojt, Czy w roku 2020 nasza Gmina odbiera od mieszkańców Azbest ze starych pokryć dachowych? W owym roku nie ma zadnej informacji na ten temat tak jak w 2019. Gdzie mozna pobrac wniosek do odbioru przez służby eternitu, czy dofinansowanie pokrywa 100% kosztow juz zenontowanego i przygotowanego eternitu?Jak zabezpieczyc go przed wywozem, ofoliowac na paletach? Z gory dziekuje i Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Gmina planuje kontynuację działań związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy, dlatego złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na ten cel. Właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są zainteresowani przekazaniem tych wyrobów do unieszkodliwienia muszą złożyć w urzędzie "Informację o wyrobach zawierających azbest". Druk informacji dostępny jest na stronie internetowej urzędu - zakładka: Załatwianie spraw - Ochrona środowiska - Informacja o wyrobach zawierających azbest. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie gminy. Zdemontowany eternit należy przygotować do odbioru poprzez ułożenie na paletach i ofoliowanie.


2020-06-23

Internauta Mieszkaniec gminy
Temat: Dofinansowanie
Witam uprzejmie panią wójt, mam pytanie czy gmina oferuje dofinansowania sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów ?

Odpowiedź Wójta:
Gmina nie oferuje dofinansowania sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów. Jesteśmy w trakcie podpisania umowy na sfinansowanie zakupu laptopów do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Olszewo-Borki. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany szkołom, a później użyczony najbardziej potrzebującym.


2020-06-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: Światłowody Olszewo - Borki
Witam Szanowną Panią Wójt. Chciałbym zapytać kiedy najwcześniej światłowody będzie można podłączyć do domu w Olszewie - Borkach?

Odpowiedź Wójta:
Projekt budowy linii światłowodowych na terenie gminy będzie realizowany do końca roku 2021, wkrótce w komunikacie na stronie internetowej przekażemy więcej informacji.


2020-06-23

Internauta Pytajacy
Temat: Droga w Mostowie
Witam Pani Wójt mam pytanie odnosnie drogi w miejscowości Mostowo czy droga bedzie robiona w dalszej części do samego lasu (żwirowa) czy tylko do zakrętu? Bardzo proszę o odpowiedź bo są bardzo sprzeczne spekulacje co do tej drogi a chcialabym odpowiedź z rzetelnego źródła.

Odpowiedź Wójta:
Droga będzie wykonana na odcinku 800 m od skrzyżowania z drogą powiatową. Dokładny opis zadania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Przetargi, gdzie zamieszczona jest cała dokumentacja techniczna.


2020-06-23

Internauta Mieszkaniec
Temat: ul.kościelna
Mam pytanko dotyczące ul.kościelnej w Nowej Wsi. Jak wygląda sytuacja, kiedy możemy się spodziewać jakiejś zmiany. Trochę długo to wszystko trwa...

Odpowiedź Wójta:
Mamy gotowy projekt drogowy. Obecnie zostało wszczęte postępowanie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na prowadzenie inwestycji drogowej. Informacja w tej sprawie została umieszczona w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.


2020-06-23

Internauta Andrzej
Temat: ul. Sosnowa Przystań
Pani Wójt; Czy są plany utwardzenia nawierzchni ul. Sosnowej w Przystani? Obecna droga kończy się na posesji p. Sołtys. Na pytania kiedy możemy sie spodziewać czegokolwiek słyszymy że nie ma pieniędzy. A teraz czytam o przyznaniu dofinansowania na drogi dojazdowe do pól uprawnych. Też ważne ale mieszkańcy maja dosyć piasku i kurzu. Prosze o odpowiedź

Odpowiedź Wójta:
W pierwszej kolejności przebudowujemy drogi na które udaje się pozyskać dofinansowanie. W Przystani będą w najbliższym czasie przebudowane dwie drogi - przy Szkole Podstawowej (Zabytkowy Dworek) ze wsparciem środków z Funduszu Dróg Samorządowych i droga dojazdowa na pola dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Obecnie nie mamy w planach budowy ul. Sosnowej.


2020-06-23

Internauta Mieszkanie gminy
Temat: Wykoszenie poboczy przy drogach
Czy gmina w tym roku planuje wykoszenie poboczy przy drodze Łazy - Pietraki, przypominam, że rok temu nie zrobiono tego.

Odpowiedź Wójta:
Tak, będziemy prowadzić wykaszanie poboczy przy drogach gminnych.


2020-05-18

Internauta Drezewo
Temat: Maseczki
Wiele gmin i miast kupuje maseczki dla mieszkancow. Czy Pani Wojt pomyslala o tym?

Odpowiedź Wójta:
Tak pomyślałam o zakupie maseczek. W pierwszej kolejnośći otrzymały je osoby najbardziej potrzebujące. Teraz za pośrednictwem sołtysów czekamy na kolejne zgłoszenia. Maseczki już szyją koła gospodyń wiejskich, brakujące ilości zostaną też zakupione i przekazane do Państwa Sołtysów do dystrybucji.


2020-05-18
Temat: Maseczka
Czy Pani nie przesadza z tym, że ludzie mają biegać do sołtysa, aby zgłosić, kto chce maseczkę???!!!! Chyba każdy powinien ją mieć i gmina powinna zapewnić każdemu mieszkańców. Nie jest chyba, dla urzędu tajemnicą, ile jest osób w każdym gospodarstwie?? Wzorem innych, np listonosze powinni roznosić maseczki.

Odpowiedź Wójta:
Informuję, że gmina nie ma obowiązku zakupu maseczek dla mieszkańców. Mieliśmy informacje, że spora liczba mieszkańców gminy Olszewo-Borki zaopatrzyła się indywidualnie w maseczki ochronne jeszcze przed 16 kwietnia br. Wychodząc jednak na przeciw osobom potrzebującym wsparcia zwróciłam się z prośbą, aby sołtysi zorientowali się w potrzebach na terenie swoich sołectw, by zakupić tyle maseczek ile będzie rzeczywiście potrzebnych.


2020-05-18

Internauta Mieszkaniec mostowa
Temat: Droga mostowo
Pani Wójt pytam o drogę w Mostowie.było dofinansowanie 75 tyś. Czy nabór został rozstrzygnięty? Odcinek który wymaga utwardzenia to około 1 km to teren zabudowany.obecna droga jest piaszczysta co utrudnia ruch rowerem czy pieszo bo po przejechaniu auta unosi się tuman kurzu.kiedy można spodziewać się długo wyczekiwanego asfaltu.

Odpowiedź Wójta:
Na wniosek jaki złożyłam do Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70% przy szacowanej wartości inwestycji 698 tys. zł. Wkrótce nastąpi ogłoszenie przetargu na budowę. Realizacja inwestycji powinna się zamknąć w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z Wojewodą.


2020-05-18

Internauta T.D
Temat: Droga
Witam Pani wòjt czy można się dowiedzieć czy na ulicy Wrzosowej będzie poprawiona w końcu nawierzchnia w tej sprawie było już składane wiele pism obok się robi ulica Sikorskiego i przy okazji wykorzystując sprzęt i materiały firmy prowadzącej remont można by poprawić naszą ulice, która jest w fatalnym stanie.

Odpowiedź Wójta:
Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg już się rozpoczęły i będą trwały sukcesywnie w kolejnych miesiącach.


2020-05-18

Internauta Sołtys
Temat: Światłowód Żebry-Chudek
Witam Panią Wójt, mam pytanie dotyczące informacji o podłączenie światłowodów, która "rzekomo" została dostarczona. Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób i kiedy została przekazana, nie dostałem żadnej wiadomości elektronicznej ani pocztowej. Dla mieszkańców sprawa jest bardzo ważna, dlatego proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam Sołtys wsi Żebry-Chudek.

Odpowiedź Wójta:
Informacja dotycząca budowy światłowodów była przekazana na spotkaniu sołtysów jakie odbyło się w Urzędzie Gminy. Zaproszenie otrzymał każdy z sołtysów. Jeżeli ktoś z jakichś powodów nie wziął w nim udziału, zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Mam nadzieję, że obecnie uzyskał Pan niezbędne informacje.


2020-05-18

Internauta Adam
Temat: Kompleks Sportowy Stepna
Proszę mi wyjasnic po co komu ten obiekt?Nie ma tam szkoły, przedszkoli? Kto z tego obiektu bedzie korzystał? Dbał o niego? Plac zabaw ok, boisko zwykłe ok, Ale cos takiego to kpina i niesprawiedliwość wobec innych wsi.Pytanie:Czy w takim razie teraz chociaż w każdej wsi możemy sie spodziewać chociaż placu zabaw z prawdziwego zdarzenia?W moim i nie tylko w moim ale wielu mieszkańców odczuciu to niesprawiedliwość i marnowanie pieniedzy.Ten obiekt nigdy nie bedzie wykorzystwany w 100%.

Odpowiedź Wójta:
W ten sposób realizowana jest obietnica złożona w poprzednich latach. Mieszkańcy miejscowości Stepna Stara przekazali na rzecz gminy działkę wspólnoty wiejskiej pod Stację Uzdatniania Wody, w zamian za budowę w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 400 tys. zł co było dodatkowym argumentem za inwestycją. W związku z tym wspólnie z Radą Gminy zdecydowaliśmy o jej realizacji, mam nadzieję, że będzie ona służyć dobrze mieszkańcom całej gminy.


2020-05-18

Internauta Rafał
Temat: Program Czyste Powietrze
Dzień Dobry Chciałbym zapytać czy w naszej gminie jest realizowany program "Czyste powietrze" ? Czy można składać wniosek na do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? Pozdrawiam mieszkaniec gminy Olszewo Borki ;)

Odpowiedź Wójta:
Program "Czyste Powietrze" jest realizowany na terenie całego kraju przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski należy składać we właściwym wojewódzkim funduszu, w przypadku Gminy Olszewo-Borki jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w punkcie konsultacyjnym programu znajdującym się w siedzibie WFOŚiGW w Ostrołęce. Obecnie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną punkty konsultacyjne zostały zamknięte, z pracownikami funduszu można kontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2020-05-18

Internauta Jan
Temat: Wybory
Szanowna Pani Wójt, Chciałbym się dowiedzieć czy w związku ze zbliżającymi się wyborami dane mieszkańców Olszewa-Borek zostały przekazane Poczcie Polskiej? Jeżeli tak to kiedy zostały one przekazane? W ilu egzemplarzach? I komu tak naprawdę, kto podpisał się pod tą prośbą ze strony Poczty Polskiej? Chciałby też się dowiedzieć na podstawie których konkretnie przepisów prawa zostały One przekazane?

Odpowiedź Wójta:
Spis wyborców został udostępniony Poczcie Polskiej za pośrednictwem platformy e-puap, czyli oficjalnego państwowego kanału komunikacji elektronicznej, na podpisany i poprawnie złożony wniosek członków zarządu Poczty Polskiej, w jednym egzemplarzu, z zastrzeżeniem, że dane mogą wykorzystane wyłącznie na potrzeby wyborów prezydenta RP. Decyzja została podjęta po analizie prawnej złożonego wniosku w oparciu o art. 99 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), a także stanowisko Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Wojewody Mazowieckiego.


2020-05-18

Internauta mieszkaniec
Temat: odbiór odpadów szklanych
Pani Wójt, proszę o interwencję u firmy odbierającej odpady komunalne. Ostatnio przy odbiorze odpadów szklanych samochód nie zabrał odpadów szklanych tylko dlatego chyba, że były w innym worku. Worek przeznaczony na szkło niestety rozpadł się, jest nietrwały. Pomimo bardzo wysokich opłat - uważam, że jest to ignorancja. Jakie jest stanowisko urzędu w tej sprawie? może się mylę, następnym razem wystawimy te śmieci w podartym worku,czy tak będzie ok?

Odpowiedź Wójta:
Odpady ze szkła należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO" i takie worki są odbierane przez wykonawcę w terminach odbioru odpadów ze szkła. Do worków na szkło nie należy wrzucać szkła potłuczonego, wówczas worek nie powinien się rozerwać.


2020-05-18

Internauta Anna
Temat: Dofinansowanie do wymiany pieca
Dzień dobry, czy obecnie istnieje możliwość dofinansowania do wymiany pieca i termomodernizacji budynku? Czy i ewentualnie kiedy przewidywane jest doprowadzenie gazu do miejscowości Nakły?

Odpowiedź Wójta:
Dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła, ocieplenia przegród budynku czy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje Program Priorytetowy Czyste Powietrze, który jest realizowany na terenie całego kraju przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski należy składać we właściwym wojewódzkim funduszu, w przypadku Gminy Olszewo-Borki jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w punkcie konsultacyjnym programu znajdującym się w siedzibie WFOŚiGW w Ostrołęce. Obecnie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną punkty konsultacyjne zostały zamknięte, z pracownikami funduszu można kontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawie przyłączenia do sieci gazowej należy skontaktowć się z Polską Spółką Gazownictwa


2020-05-18

Internauta Olszewo Borki
Temat: Plan zagospodarowania
Dzień dobry. Chciała bym się zapytać czy to prawda że będzie zniesiony plan zagospodarowania? Że będzie można bez problemu pobudować / przekształcić , przenieść powiększyć gospodarstwo ? Dziękuję.

Odpowiedź Wójta:
Obecny plan zagospodarowania przestrzennego (uchwalony w roku 2006) zawiera w pewnych obszarach istotne sprzeczności. W związku z tym został przekazany wojewodzie mazowieckiemu z prośbą o analizę prawną i decyzję w zakresie ewentualnego uchylenia błędnych zapisów. Urząd Gminy oczekuje na decyzję w tej sprawie. Dalsze działania będą zależne od stanowiska wojewody.


2020-05-18

Internauta ROBERT
Temat: DROGA GMINNA
Pani Wójt odnośnie dojazdu do mojego domu w m. Mostowo. Doskonale zna pani sprawę. Dużo pani obiecywała i co NIC pani nie zrobiła. Opisane na stronach internetowych sukcesy gminy odnośnie inwestycji w obiekty rekreacyjne, czy sportowe na duże kwoty wspaniałe wieści naprawdę. Proszę wspomnieć o inwestycjach w drogi dojazdowe mieszkańców pochwalić się na internecie takimi inwestycjami które są zdecydowanie ważniejsze a budżet gminy na ten cel PUSTY.

Odpowiedź Wójta:
Droga dojazdowa do Pana jest drogą prowadzącą do jednego gospodarstwa i będzie poprawiana w ramach bieżącego utrzymania. Gminy niestety nie stać na budowę indywidualnych dojazdów na kilkusetmetrowych odcinkach, nie składałm takiej obietnicy. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to właśnie w okolicy Mostowa trwa budowa drogi powiatowej Grabnik-Grabówek-Mostowo (i dalej) dofinansowanej z budżetu gminy w wys. 800 tys. zł. W samym Mostowie będzie wkrótce przebudowany blisko kilometrowy odcinek drogi gminnej (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych) o wartości blisko 700 tys. zł. Warto to zauważyć.


2020-05-18

Internauta Olszewo Borki
Temat: POMOC
Dzień Dobry! Zwracamy się do Pani Wójt z prośbą żeby Pani nam pomogła w przywróceniu kursu autobusu MZK o godz. 7.21.Nie mamy jak dojechać do pracy do Ostrołęki na godz. 8,00.Pisałyśmy do MZK to odpisali że się pomyślą i dalej milczą. Nie mamy siły przebicia. Osoby przed emeryturą czasami jadą tym kursem 6.50 , a potem siedzą i czekają na dworcu PKS. Bardzo prosimy. Pozdrawiamy . Miłego dnia.

Odpowiedź Wójta:
Gmina jest w trakcie wyjaśniania zasad funkcjonowania obecnego rozkładu jazdy z MZK. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie. Czekamy na wyjaśnienia. Częściowe ograniczenia kursów związane są jednak z pandemią koronawirusa i będą przywrócone po jej ustaniu.


2020-05-18

Internauta Mieszkaniec
Temat: Wodociąg
Ja mam pytanie kiedy zostanie skończony wodociąg w miejscowości Żeran Duży i Mały.

Odpowiedź Wójta:
Głównym problemem w budowie wodociągów jest brak możliwości dofinansowania dla tych inwestycji. Planuję jednak kolejne rozmowy i spotkania w tej sprawie urzędzie wojewódzkim i ministerstwie środowiska, niestety sytuacja epidemiczna bardzo utrudnia ten proces. Zapewniam jednak, że dołożę wszelkich starań żeby inwestycje wodociągowe prowadzić.


2020-05-18

Internauta Wiesław
Temat: Droga gminna Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki
Witam. Mam pytanie kiedy będzie naprawiana droga gminna Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki. Myślę, że za Pani rządów o budowę nowej nie ma co nawet marzyć. Czy Pani Wójt widziała w jakim ona jest stanie - "dziura na dziurze". Poprzednik przynajmniej na początku dziury łatał asfaltem, potem betonem a na koniec żwirem. Chłop starał się jak mógł. Pani nie robi nic. Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
Erozja tej drogi postępuje od bardzo wielu lat, znam jej stan. W ubiegłym roku  w pierwszej kolejności zdecydowałam żeby zostały tam kompleksowo naprawione ubytki asfaltu. Mija się więc pan z prawdą, że jako wójt "nie robię nic". Przebudowa tej drogi wymaga jednak zaangażowania środków zewnętrznych i będę o nie zabiegać, trudno jednak wieloletnie zaniedbania naprawić w krótkim czasie. Mam jednak marzenia żeby sprostać tym wyzwaniom i nie zasypywać żwirem dziur w asfalcie.


2020-05-04

Internauta Wielogabaryty
Temat: Wielogabaryty
Witam Pani Wojt Kiedy bedzie odbior wielogabarytow. Miala pojawic sie informacja, lecz mija prawie miesiac i nic. Kiedy bedzie odbior. Ludzie powyciagali gabaryty. Niektórzy starsi nie sa. W stanie ich spowrotem wniesc, co zasmieca okolice. Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:
Z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną zbiórka odpadów wielkogabarytowych została przełożona wstępnie na miesiąc czerwiec br. O dokładnym terminie zbiórki zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


2020-05-04

Internauta Justyna
Temat: Przedszkole
Pani wójt jakie będzie stanowisko organu prowadzącego w sprawia powrotu dzieci do przedszkola z dniem 6 maja?

Odpowiedź Wójta:
Trwają przygotowania do tego aby od 6 maja 2020 r. na terenie naszej gminy otwarte były przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje będzie także można uzyskać ze stron internetowych placówek bądź kontaktując się bezpośrednio telefonicznie z daną placówką.


2020-04-09

Internauta mieszkańcy wsi
Temat: Światłowód Żebry Chudek
Witamy szanowną Panią Wójt. Mamy pytanie dot. przyłącza internetowego - światłowodu. W dobie obecnych czasów i globalnej cyfryzacji gospodarstwo domowe bez SZYBKIEGO i przede wszystkim STAŁEGO (w przeciwieństwie do internetu bezprzewodowego) dostępu do internetu nie może normalnie funkcjonować. Coraz więcej spraw jest załatwianych przez internet - od spraw urzędowych po zakupy online. I tu pytanie: czy w Żebrym Chudku będzie dociągnięty światłowód? Jeśli tak to kiedy?

Odpowiedź Wójta:

Na terenie naszej gminy rozpoczęły się już prace projektowe budowy sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z dofinansowaniem UE.  Projekt ma być zrealizowany do jesieni 2021 r. Będę dążyć do tego żeby światłowody znalazły się na jak największym obszarze gminy. To gdzie takie przyłącza się pojawią zależy jednak w dużej mierze od zainteresowania mieszkańców danej miejscowości. Przekazaliśmy prośbę sołtysom żeby dokonali takiego rozeznania i poinformowali o tym Urząd Gminy. Z miejscowości Żebry Chudek taka informacja jeszcze nie wpłynęła.


2020-04-09

Internauta Mat
Temat: Fotowoltaika
Szanowna Pani Wójt, czy są w naszej gminie dofinansowania na fotowoltaikę?

Odpowiedź Wójta:
Jeżeli będą ogłoszone programy dofinansowania z tego zakresu gmina do nich przystąpi. Obecnie gmina nie posiada środków na takie dofinansowania. Na zakup i montaż instalacji OZE można skorzystać jednak z dofinansowania z NFOŚiGW w ramach programu "Mój Prąd".


2020-04-09

Internauta Mieszkaniec gminy
Temat: Odbiór odpadów niebezpiecznych
Witam p. Wójt co z odbiorem pojemników po farbach, rozpuszczalnikach, spray itp.

Odpowiedź Wójta:
Takie pojeminiki od mieszkańców odbierane są razem z odpadami wielkogabarytowymi. Wtedy należy je wystawić.


2020-04-09

Internauta MIESZKANIEC
Temat: SOŁTYS
Pani Wójt dlaczego w BIAŁOBRZEGU DALSZYM niema sołtysa i kiedy zostaną ogłoszone wybory.....

Odpowiedź Wójta:
Uchwałę w tej sprawie podjęła już Rada Gminy. Wybory sołtysa będą zarządzone niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemicznego.


2020-04-09

Internauta Internauta mieszkaniec
Temat: Ulica Piaseczna
Czy w najbliższej przyszłości planowany jest remont ulicy Piasecznej w Zabrodziu.Najlepszym rozwiązaniem byłoby położenie asfaltu.Na dzień dzisiejszy równanie tej żwirowo-piaskowej drogi wystarcza na kilka dni.Robią się doły a jak pada deszcz ogromne kałuże.Mieszkańcy proszą o zainteresowanie się naszym problemem.

Odpowiedź Wójta:
W tym roku prowadzimy jeszcze w Zabrodziu wielomilionową inwestycję na sąsiednich ulicach: Marsowej, Pisarki, Sikorskiego. Gmina nie dysponuje obecnie środkami na ułożenie asfaltu na ul. Piasecznej. Droga gminna została jednak włączona do bieżącego utrzymania w zakresie którego jest żwirowanie i wyrównywanie nawierzchni. Te prace rozpoczną się niebawem.


2020-04-09

Internauta Tomek
Temat: Korty Tenisowe Olszewo Borki
Proszę o informację informację od kiedy czynne będą korty w Olszewo Borkach tzn. kiedy zostaną założone siatki aby można było rozgrywać mecze?

Odpowiedź Wójta:
Otrzymałam już wcześniej kilka sygnałów w tej sprawie. W obecnej sytuacji korty nie mogą być jednak uruchomione. Otworzymy je po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.


2020-02-19

Internauta miszkaniec
Temat: Uszkodzenie nawierzchni ulicy Mickiewicza
Dlaczego nie została udzielona odpowiedź na pytanie dotyczące uszkodzenia ulicy Mickiewicza podczas podlączenia do posesji? Ponownie zasypano ubytek jakimś kruszywem...

Odpowiedź Wójta:
Uszkodzenie nawierzchni ul. Mickiewicza zostanie naprawione podczas wiosennego, cząstkowego remontu dróg gminnych.


2020-02-19

Internauta Łukasz
Temat: Ulica Władysława Reymonta
Witam. Tak jak w temacie wiadomości. Pytanie dotyczy zapomnianej krótkiej ulicy Władysława Reymonta. Dokładnie o położenie kostki na chodnikach jak i też wymianę lampy. Bo na tej ulicy jest tylko jedna która świeci jak przez mgłę. Przypominam że na tej ulicy mieszkają osoby starsze i o niebo lepiej czulyby się bezpieczniej mając przejrzyste wyjście ze swoich posesji. Proszę o interwencję w tej sprawie. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:
W budżecie inwestycyjnym gminy na br. nie przewidziano środków na budowę chodników w ciągu ul. W. Reymonta. Sprawa lampy oświetleniowej została przekazana do konserwatora celem wyczyszczenia klosza.


2020-02-19

Internauta Kruki
Temat: ul. Prosta
Witam. Szanowna Pani Wójt kiedy mieszkańcy Kruków doczekają się asfaltu na ul. Prostej? Dojazd asfaltowy do wsi wiedzie tylko przez drewniany mostek, a wiadomo że, tonaż jest tam ograniczony. Mieszkańcy od lat proszą o wyasfaltowanie tego odcinka i ciągle cisza...

Odpowiedź Wójta:
Długoterminowe plany inwestycyjne przewidują przebudowę ul. Prostej przy udziale środków zewnętrznych. Obecnie gmina realizuje kilka inwestycji drogowych przy udziale środków zewnętrznych. Mieszkańcy ul. Prostej muszą jescze cierpliwie poczekać na przebudowę ulicy. Aktualnie  prowadzone są rozmowy z projektantami drogowymi w sprawie opracowania dokumentacji technicznej.


2020-02-19

Internauta Maciej
Temat: Trujący dym i smog
Szanowna Pani Wójt, Chciałem zapytać dlaczego Olszewo-Borki przymykają oko na problem paleniem w piecach Bóg wie czym. Na co dzień mieszkam w Warszawie, gdzie problem smogu jest powszechny ale nie bagatelizowany. Przyjechałem do rodziny na święta i jestem zatrwożony jak Państwo trujecie siebie na wzajem. W Olszewo-Borkach nie tylko jest smog, ale dymy które wydobywają się z kominów mają po prostu duszącą woń. Dlaczego nic się z tym nie robi?

Odpowiedź Wójta:
Najpierw sami mieszkańcy powinni być odpowiedzialni za to czym palą w piecach, świadomi zagrożeń jakie stwarzają. Jako władze gminy możemy apelować i prosić, prowadzić edukację ekologiczną. W newralgicznych sytuacjach należy jednak wzywać policję.


2020-02-19

Internauta Pytajacy
Temat: Konta
Witam chciałam się dowiedzieć na jakiej podstawie ludzie otrzymujący świadczenia do ręki są zmuszani do zakładania kont bankowych czy nie można rozwiązać tego w inny sposób przy tym panie w banku są niemiłe i straszą nie wypłaceniem świadczeń czy jest to uregulowane prawnie w jaki kolwiek sposób.

Odpowiedź Wójta:
Wypłaty świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są realizowane za pomocą wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunek bankowy. Po odbiór świadczeń w formie gotówki wypłacanych w Banku zgłaszać może się jedynie osoba, na którą świadczenie jest wystawione. W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nie ma możliwości, aby osoby trzecie mogły odebrać świadczenie za inną osobę. Wypłata świadczeń w formie gotówki rodzi obowiązek przyjazdu do Banku w określonych dniach miesiąca i tylko w godzinach pracy placówki. Dodatkowo osoba odbierająca świadczenie musi podpisać się na kilku dokumentach poświadczających odbiór gotówki, co rodzi dodatkową biurokrację oraz znacznie wydłuża czas odbioru gotówki. Wygodną formą odbioru świadczenia jest przelew na rachunek bankowy. Świadczeniobiorca może w dowolnym dniu miesiąca pobrać pieniądze ze swojego rachunku bankowego. Dodatkowo posiadając kartę do bankomatu nie jest zobligowany przyjeżdżać do placówki bankowej, może ją pobrać w wybranym przez siebie bankomacie. Może również upoważnić do rachunku wybraną przez siebie osobę, która będzie mogła pobrać pieniądze z rachunku. Grażyna Agnieszka Krukowska – Kierownik GOPS


2020-02-19

Internauta Ba
Temat: Ulica Sikorskiego
Pani Wójt czy jest w planach dalsza przebudowa ulicy Sikorskiego. Jesli nie to czy chociaż kanalizacja bedzie dalej rozbudowywana w kierunku Łazów

Odpowiedź Wójta:
Długoterminowe plany inwestycyjne przewidują przebudowę ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą powiatową w Bialobrzegu Bliższym. Zlecone jest opracowanie dokumentacji technicznej na odc. od mostu na rzece Piasecznica domostu na rzece Omulew. Gmina posiada opracowaną dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sikorskiego. Niestety wysokie koszty zadania wymagają pozyskania środków zewnętrznych na realizacje. Na chwilę obecną brak jest naborów o dofinansowanie.


2020-02-19

Internauta Adamus
Temat: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Witam Pani Wójt Mijają lata a My nadal nie mamy informacji co z MPZP. 1. Jaki jest aktualnie status w tej sprawie? Na jednym z posiedzeń ponad 2 m-c temu powiedziała Pani, że rozmowy trwają z Ochroną Środowiska. 2 Jakie są tego rezultaty?? Pisała Pani też w jednej z odp:tu na"forum",że Ochrona Ś robi jakieś problemy blokują wyłożenie studium czym jest to spowodowane co im przeszkadza w naszej gminie?

Odpowiedź Wójta:
Na obszarze gminy zlokalizowane są dwa obszary NATURA 2000 oraz siedliska kraski. Skutkuje to wnikliwą analizą ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do rozserzenie obszarów przewidzianych pod zabudowę, lokalizację usług i inwestycji celu publicznego. Obecnie pojawił się także inwestycja obwodnicy łączącej drogi krajowej 53 i 61  przez teren naszej gminy. Jej przebieg będzie miał również wpływ na kształt studium i musi tam zostać uwzględniony.


2020-02-19

Internauta Mieszkaniec
Temat: Sieć Kanalizacyjna
Chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie realizowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kwiatowym w Krukach i czy w ogóle jest w planie?

Odpowiedź Wójta:
Gmina posiada opracowaną dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kwiatowym. Niestety realizacja zadania to szacunkowa kwota aż 11 mln zł. Dla realizacji zadania konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest naborów o dofinansowanie.


2020-02-19

Internauta Magda
Temat: Plac zabaw przy ul. Modrzewiowej w Drężewie
Witam, czy w roku 2020, gmina przewiduje środki na zaopatrzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Modrzewiowej w Drężewie? Plac zabaw został usunięty w 2019r.

Odpowiedź Wójta:
W przygotowanym budżecie na rok 2020 nie przewidzieliśmy takiej inwestycji. Nie wykluczam jednak, że może uda się nam pozyskać dofinansowanie do odtworzenia placu zabaw w ramach programu Otwartych Stref Aktywności.


2020-02-19

Internauta Mieszkańcy ul.Koscielnej NWZ
Temat: Droga
Dzien dobry Pani Wójt.my mieszkancy tej ulicy pytamy co dalej z tą drogą.na sesjach to cisza jest o tej drodze.caly czas zamydlane są nam oczy.czy za ta drogę sie ktos weźmie.

Odpowiedź Wójta:
Sprawa jest cały czas w realizacji. Opracowany został już projekt drogi, gmina nie dysponuje jednak wszystkimi gruntami dla tej inwestycji, dlatego musi uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwaną „decyzją ZRID”. To są procedury, których ominąć nie można i które kolejno realizujemy. Po uzyskaniu decyzji ZRID planuję złożyć wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie tego zadania.


2020-02-19

Internauta ROBERT
Temat: Znaki drogowe
Pani Wójt już informowałem rok temu w 2019 o braku tablicy informującej na temat dojazdu na kolonie w m.Mostowo. Realizacja działania ZEROWA. Pomocnej tablicy informującej nie ma i Czy nasza gmina ma, aż tak poważne zadłużenia i zobowiązania że przez rok nie ma na takie drobne inwestycje ułatwiające życie ich mieszkańców. Proszę się nad tą sprawą pochylić!

Odpowiedź Wójta:
Przekazałam to zlecenie do realizacji Referatowi Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. Zamówienie pojedynczej tablicy niesie większy koszty. Takie zamówienia realizujemy zbiorczo.


2020-02-18

Internauta Kasia
Temat: komunikacja podmiejska
Czy w roku 2020 jest planowane uruchomienie trasy autobusu podmiejskiego przez ul. Sikorskiego w Łazach lub do Kruków?

Odpowiedź Wójta:
Nie przewidujemy takiego połączenia podmiejskiego.


2020-02-18

Internauta Mieszkaniec
Temat: Most kolejowy na rz. Narew
Chciałbym się dowiedzieć czy gmina podjęła jakieś działania dotyczące utworzenia ścieżki rowerowej na modernizowanym obiekcie. W chwili obecnej przejazd przez most jest niebezpieczny jednak przebudowa mostu stwarza możliwość na dostosowanie go do ruchu pieszego/rowerowego.

Odpowiedź Wójta:
Wydzielona ścieżka rowerowa została zlokalizowana na przebudowanym tzw. starym moście w Ostrołęce. Most kolejowy jest zlokalizowany na terenie miasta, a jego modernizacja leży po stronie PKP. Jako gmina nie byliśmy stroną konsultacji w tej sprawie.


2020-02-18

Internauta Mieszkaniec
Temat: Odbiór smieci itp
Dlaczego przy odbiorze odpadów segregowanych np.metali i szkła,np 22 i 31stycznia Olszewo-Borki pozostawione przez pracownika firmy nowe worki,są poprostu rzucane na grunt a nie zawieszane np na ogrodzeniu? Nie muszę chyba dodawać,że gdy jest wiatr to worki fruwaja po całej ulicy(tak było 22stycznia), po za tym, oddałem dwa worki ze szkłem, a pracownik zostawił tylko jeden. Przecież nie zawsze jest ktoś w domu,aby pilnować ilości i rzuconych worków.

Odpowiedź Wójta:
Przekażemy uwagi firmie odbierającej śmieci, dziękuję za ten sygnał.


2020-02-18

Internauta Mieszkańcy
Temat: ulica Marsowa Zabrodzie
Mieszkańcy ulicy Marsowej proszą o informacje w sprawie budowy w/w drogi. Czemu odcinek idący od ulicy Stacha Konwy nie jest już ujęty w projekcie (a był) i czemu jest robiony odcinek tejże ulicy, który nie był ujęty w projekcie.

Odpowiedź Wójta:
Projekt przebudowy ulic Sikorskiego-Marsowa-Pisarki na przestrzeni ubiegłych lat ulegał kilkakrotnie modyfikacji. W zasadniczym kształcie jest realizowany w zakresie jaki został zgłoszony do rządowego dofinansowania jeszcze w kadencji poprzedniego wójta. Dodatkowo realizowane są roboty infrastrukturalne, które były niezbędne do realizacji wykonaniem nawierzchni.


2020-02-18

Internauta Mieszkanka
Temat: Gminy
Pierwszą sprawą na którą chciałam zwrócić uwagę są zjazdy z dróg w miejscowości Żebry-Wierzchlas oraz Skrzypek. Wiem że nie odpowiada Pani za to co działo się za poprzedniego wójta ale chyba jest coś nie tak skoro mieszkańcy ww. wsi muszą jeździć po tych dołach a np. na pola albo kompletnie nieuczęszczane drogi mają normalne zjazdy. Czy są podejmowane jakieś kroki aby te nawierzchnie poprawić? Drugą sprawa również jest związana z drogami ale tym razem chodzi mi o zachowanie mieszkańców Olszewo-Borki z ul. Broniewskiego w stronę Nakieł którzy zostawiają na wąskiej drodze przy swoich posesjach samochody. Przez co samochody gdy jadą w przeciwnych kierunkach nie mogą się wyminąć przez co to stwarza się zagrożenie O ile jest to w zakresie kompetencji urzędu gminy, proszę o o przeanalizowanie i interwencje w tej sprawie.

Odpowiedź Wójta:
Przygotowaliśmy już założenia do przetargu na bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 - w tym ich równanie i żwirowanie.Pierwsze prce naprawcze powinny ruszyć w najbliższych tygodniach po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. Jeżeli chodzi o zastawianie ul. Broniewskiego, wystąpię w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych żeby ocenił sytuację pod kątem bezpieczeństwa i ewentualnej zmiany organizacji ruchu (znaki zakazu zatrzymywania się i postoju).


2020-02-18

Internauta Internauta Mieszkaniec
Temat: POSIEDZENIE KOMISJI
Szanowna Pani Wójt.Czy istnieje szansa podania do publicznej wiadomości kiedy są posiedzenia komisji radnych tak jak mi wiadomo to nawet władze takie jak sołtysi nie są powiadamiani ...Za odp. z góry dziękuje ...

Odpowiedź Wójta:
Zawiadomienia o terminach  posiedzeń stałych komisji  Rady Gminy  są podawane do publicznej wiadomości  w biuletynie informacji publicznej, w zakładce: Rada Gminy- Komisje rady- Posiedzenia komisji.


2020-02-18

Internauta robert
Temat: siec wodociagowa
Witam, na jakim etapie sa prace zwiazane z podlaczeniem Zabiela Wielkiego do sieci wodociagowej. Dziekuje z gory za szybka odpowiedz.

Odpowiedź Wójta:
Trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy szukać źródeł finansowania na realizację zadania.


2020-02-18

Internauta Mieszkaniec
Temat: Przeksztalcenia
Witam! Na jakim etapie są przekształcenia gruntów ornych na budowlane?

Odpowiedź Wójta:
Przekształcenie gruntu rolnego na działkę budowlaną odbywa się w kilku etapach. Konieczne jest dokonanie zmiany przeznaczenia gruntu poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, później wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Obecnie trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dopiero po jego uchwaleniu będzie możliwa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.


2020-02-18

Internauta Tomek
Temat: Odpady segregowane
Pani Wójt chciałbym wiedzieć dlaczego została zniesiona zniżka dla posiadaczy karty dużej rodziny na odbiór odpadów?

Internauta Kazimierz
Temat: Odpady
Witam do tej pory na odpadki dla dużych rodzin z KDR przysługiwała zniżka obecnie nikt nie wie jak to wygląda, czy zniżka przysługuje i na jakich zasadach bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedź Wójta:
Stawka za odbiór odpadów komunalnych została ujednolicona i jest naliczana od osoby. Uchwała Rady Gminy nie przewiduje ulg dla posiadaczy karty wielkiej rodziny. Niestety jako gmina nie posiadamy obecnie możliwości ich sfinansowania.


2020-02-18

Internauta mieszkaniec
Temat: opłata za śmieci
Szanowna Pani wójt.Czy ma Pani świadomość że nowe ceny opłat za śmieci dla rodziny 2+4 a są rodziny gdzie dzieci jest więcej lub 2+3 oznaczają roczny koszt w ponad tysiącu złotych a nawet i dwóch tysięcy? Czy Pani ma świadomość podejmowania takich decyzji? Oddać jedną wypłatę jedynie na śmieci? Ceny droższe niż w mieście i innych gminach.A co z osobami które nie są zameldowane a mieszkają i wystawiają śmieci?

Odpowiedź Wójta:
Mam świadomość wzrostu opłat za odpady komunalne, ten problem dotyczy obecnie praktycznie wszystkich gmin w Polsce. Jako gmina nie zarabiamy na odpadach, opłaty mieszkańców pokrywają wyłącznie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu. Opłatę powinny uiszczać wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość niezależnie od faktu zameldowania. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości.


2020-02-18

Internauta Mieszkaniec
Temat: Śmieci
Dlaczego Urząd Gminy nie kontroluje mieszkańców czy wszyscy posiadają kosze na śmieci? Przy odbiorze widać kto nie ma kosza i podrzucane są śmieci do koszy innych mieszkańców. Cena za wywóz drastycznie wzrosła to niech wszyscy płacą równo a nie podrzucają sąsiadom.

Odpowiedź Wójta:
Informuję, że będą prowadzone kontrole. Obecnie trwa proces składania nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami. Po jego zakończeniu przejdziemy do etapu weryfikacji i kontroli złożonych dokumetów, a także posesji.


Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!