11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wójt gminy z wotum zaufania

Na IX sesji Rady Gminy Olszewo-Borki radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018 r. Po raz pierwszy odbyła się też debata nad raportem o stanie gminy, który prezentowała wójt Aneta Larent.

Sesja absolutoryjna Rady Gminy to jedno z najważniejszych posiedzeń radnych w ciągu całego roku. Radni rozpatrują na nim sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, dokonując swoistej oceny pracy wójta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym każdy wójt gminy zobowiązany został także od tego roku do przedstawienia Radzie Raportu o stanie gminy. Obejmuje on w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, pokazuje także sytuację gminy w różnych obszarach. Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy głosuje nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.Na sesji w dn. 26.06.2019 r. w głosowaniu nad raportem radni jednogłośnie udzielili pani wójt wotum zaufania, podobny wynik głosowania dotyczył udzielenia absolutorium z wykonania budżetu.

Raport o stanie gminy Olszewo-Borki za rok 2018 jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/att/?id=a7adf197d0e514f8c81a599d52c6b881

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!