11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wyniki prowadzonego badania

W związku z wprowadzeniem w 2012 roku Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz corocznego przeglądu i monitorowania postawy etycznej pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, w roku 2013 przeprowadzono badanie wśród mieszkanców/klientów realizujących sprawy w naszym urzędzie.

Urna na ankiety została wystawiona w holu na parterze budynku, do której zostało wrzuconych 8 ankiet. Zachęcamy wszystkie osoby odwiedzajace nasz urząd do wypełnienia ankiety, których treść znajduje się na każdym stanowisku pracy.

 

Wyniki prowadzonego badania w 2013 roku na podstawie "Ankiety badającej poziom zadowolenia mieszkańców (klientów) z postawy etycznej pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach"

 

1 Płeć osoby wypełniającej ankietę          
  kobieta   7        
  mężczyzna 1        
2 Czy  Pan/Pani wie, że w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach istnieje Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy?
  tak   2        
  nie   5        
  brak danych 1        
3 Proszę wstawić znak (X) w kolumnie komórki organizacyjnej, w której Pan/Pani załatwiał/załatwiała sprawę
  Referat Organizacyjny     2    
  Referat Budżetu i Finansów      3    
  Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego     0    
  Referat Oświaty i Spraw Obywatelskich     0    
  Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa   1    
  Urząd Stanu Cywilnego     1    
  Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa  i ochrony środowiska 1    
  nie wiem            
4 Proszę wstawić znak (X) w wybranej kolumnie odpowiadającej poziomowi oceny etyki pracowników Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE NIE MAM ZDANIA
  1. Pracownik Urzędu Gminy kieruje się przy rozpatrywaniu spraw zasadami prawa 5 0 1 1 1
  2. Pracownik Urzędu Gminy nie dyskryminuje klientów ze względu na płeć/narodowość/wyznanie/pochodzenie/inne 4 0 3 1 0
  3. Pracownik UG rozpatruje sprawy bezstronnie, zgodnie z literą prawa 4 2 1 0 1
  4. Pracownik Urzędu Gminy nie przedkłada interesu osobistego nad interes publiczny 4 0 2 1 1
  5. Pracownik UG nie uchyla się od odpowiedzialności za rozwiązanie danej sprawy 4 2 1 0 1
  6. Pracownik UG zachowuje się uprzejmie i właściwie 4 3 1 0 0
  7. Pracownik UG nie manifestuje swoich poglądów politycznych 5 2 0 0 1
  8. Pracownik UG nie nadużywa uprawnień 4 1 1 2 0
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!