11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Konkursy na dyrektorów szkół gminnych

Informujemy, że w związku z upływem dotychczasowych kadencji, Wójt Gminy Olszewo-Borki opublikował zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych. 

W najbliższym czasie odbędą się one w następujących placówkach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach.
  2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach.
  3. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi.
  4. Szkoła Podstawowa w Przystani.

Osoby zainteresowane muszą spełniać określone wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz publicznej placówce.

Oferty powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz szereg innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w toku postępowania.

Szczegóły wymagań zawierają zarządzenia wójta opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej:
Zarządzenie 68/19
Zarządzenie 69/19

Dokumenty można składać do dnia 4 lipca 2019r.  w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną powiadomieni indywidualnie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!