11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLIV Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Olszewo-Borki.

 

 W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

1) uchwałę Nr XLIV/254/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2014-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie;

2) uchwałę Nr XLIV/255/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok: zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41 666,00 zł. Budżet po zmianach wynosi: dochody 30 993 044, 71 zł; wydatki 32 947 375,71 zł.

Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia środków z tytułu refundacji z PUP na organizację prac interwencyjnych w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach oraz otrzymanej dotacji na stypendia dla uczniów.

Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji.

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!