11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przegląd Pieśni Patriotycznej „Niepodległa wczoraj i dziś”

Dnia 5 listopada 2018 r. odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej „Niepodległa wczoraj i dziś”, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach. W komisji zasiedli: Pani Dorota Rypina – Gałązka - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego, Mirosław Łyszkowski - nauczyciel oraz Elżbieta Grzymała - Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach.

Komisja oceniła wykonanie pieśni według poniższych kryteriów:

- dobór repertuaru (treść, charakter zgodny z założeniami regulaminu);

- dobór i spójność repertuaru oraz jego zgodność z możliwościami wykonawcy;

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja);

- interpretacja utworów, estetyka i ogólny wyraz artystyczny.

Galeria zdjęć

Do konkursu zgłosiło się 25 solistów w różnych kategoriach wiekowych oraz 6 chórów.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

w kategorii solista - dzieci przedszkolne w wieku 4-6:

za udział: Aleksandra Boruch - Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi;

w kategorii solista- uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce-  Julia Mosakowska – Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi;

II miejsce – Tymoteusz Makowski – Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach; 

w kategorii solista- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce - Łucja Łyszkowska - Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach;

II miejsce – Anna Nasiadka – Szkoła Podstawowa w Antoniach;

II miejsce- Stanisław Makowski - Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach;

III miejsce – Julia Mocek – Szkoła Podstawowa w Grabówku; 

w kategorii solista- uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum:

I miejsce – Mateusz Dębek – Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa w Sypniewie;

II miejsce – Joanna Łucja Mocek – Szkoła Podstawowa w Grabówku;

III miejsce- Magdalena Opęchowska - Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach;

III miejsce – Patrycja Archacka – Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi.

w kategorii chór - dzieci przedszkolne w wieku 4-6:

za udział: Grupa „Motylki”, „Zajączki” oraz „Pszczółki” Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach;

w kategorii chór – uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum:

I miejsce – Zespół wokalny Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach;

II miejsce – Zespół wokalny Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle;

II miejsce -  „Dzwoneczki” - Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi.

Koncert zwycięzców odbędzie się dnia 11 listopada 2018 r. podczas uroczystych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!