11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszewo-Borki w 2018 roku

W 2018 roku Gmina Olszewo-Borki przystąpiła do Programu OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Olszewo-Borki” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 35.868,97 zł  przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 45.451,93 zł, zgodnie z umową dotacji zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Olszewo-Borki.

 

W ramach realizacji zadania odebrano i unieszkodliwiono 137,984 Mg wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie gminy.

Usługa była realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie.

W 2019 roku działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy będą kontynuowane.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!