11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach informuje rolników o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2014. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki pokój Nr 17.

W terminie :

od 01.02.2014 r. do 28 lutego 2014 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakup oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2014 roku wynosi 0,95 zł/litr, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!