11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Sportowa Sobota Bez Używek

W dniu 30 lipca 2016r.(sobota) na zespole boisk przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach  odbędzie się turniej „SPORTOWA SOBOTA BEZ UŻYWEK”. Celem  turnieju są:

 

• promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Olszewo-Borki i  powiatu ostrołęckiego,

• integracja społeczności lokalnej,

• przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu,

• propagowanie zdrowego stylu życia.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania

Przewidziane są nagrody dla drużyn, które zajmą I-III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich, a także statuetki dla najlepszego bramkarza i strzelca.

Podstawą udziału jest dokonanie zgłoszenia drużyny według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl .

Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2016r. do Animatora Sportu Pana Waldemara Pędzicha Tel. 668921401.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!