11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 26 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w trakcie której radni podjęli następujące uchwały

 

 

a) uchwałę Nr XLII/245/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok;

budżet po zmianach wynosi: dochody 32 398 085,71 zł;

wydatki 34 352 416,71 zł: zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o 18.500,00 zł; największe zmiany w zakresie dochodów to środki z powiatowego urzędu pracy na organizację prac społecznie użytecznych; główne zmiany w zakresie wydatków dotyczą przesunięcia środków w wydatkach inwestycyjnych.

b) uchwałę Nr XLII/246/14 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; w tytule uchwały Nr XXIV/142/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 10 września 2012 roku w miejsce słów z dnia 10 września 2012 roku wstawiono słowa „z dnia 29 sierpnia 2012 roku”. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

c) uchwałę Nr XLII/247/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016”; program będzie realizowany przez trzy lata. Ma na celu zapobiegać narkomanii. Jest nastawiony na działania profilaktyczne głównie wśród rodziców i w środowisku młodzieży szkolnej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!