11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wynik otwartego konkursu ofert - ogłoszonego przez Wójta Gminy Olszewo-Borki w dniu 23 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o rozstrzygnięciu w dniu 14 marca 2017 r., ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku w gminie Olszewo-Borki w obszarach:

 

a) Realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych w placówkach oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży.

b)Realizacja programów środowiskowych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży.

c) Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

d)Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania  środków psychoaktywnych.

Organizacje, które otrzymały środki finansowe w ramach konkursu na realizację zadań publicznych prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub dostarczyć osobiście do dnia 29 marca 2017 r.:

  1. informacji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu środków finansowych na realizację zadania,
  2. zaktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do kwoty udzielonego wsparcia, jednak przy zachowaniu dotychczasowego udziału procentowego dotacji do kosztów całkowitych oferty,
  3. danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji, numer i seria dowodu osobistego) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które zostaną przelane środki finansowe.

 

Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku w gminie Olszewo-Borki (do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!