11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyła się Nadzwyczajna XXVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

a) uchwałę Nr XXVII/170/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/139/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; w związku z możliwością odzyskania wyższego VAT-u dokonano zmiany harmonogramu wypłaty transz pożyczek na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stepnie Starej w WFOŚiGW;

b) uchwała Nr XXVII/171/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy

c) uchwała Nr XXVII/172/16 zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 42 421 630,72; wydatki 43 885 686,28; Największe zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia na budowę stacji uzdatniania wody z tytułu zmiany realizacji harmonogramu prac i ich finansowania oraz zmniejszenia środków planowanych na rozbudowę budynku urzędu gminy;

d) uchwała Nr XXVII/173/16 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnemu Gminy Olszewo-Borki Krzysztofowi Grali; do rady gminy wpłynęło pismo od pracodawcy, którzy zamierza zmienić warunki płacy i płacy radnemu – Rada Gminy odmówiła wyrażenia zgody.  

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!