11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach przy ul. 3-go Maja 3 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000euro: ,,Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach” w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. SIWZ do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!