11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 26 października 2016 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

 

1) uchwałę Nr XXV/158/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 - 2027; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy:

2) uchwałę Nr XXV/159/16  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi  dochody 41 915 055,64 zł; wydatki 43 379 111,20 zł; największe zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia środków na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi;

3) uchwałę Nr XXV/160/16  w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy; - drodze gminnej nadano nazwę „ulica Józefa Piłsudskiego”;

4) uchwałę Nr XXV/161/16 w sprawie likwidacji nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Grabowo; - na wniosek mieszkańca zlikwidowano nazwę ulicy Cichej w msc. Grabowo położonej na działce prywatnej stanowiącej własność osoby fizycznej;

5) uchwałę Nr XXV/162/16 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; - w skład Komisji Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej powołano radnego Bogdana Trzaskę.

 

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z zadań oświatowych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!