11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 12 października 2016 roku odbyła się Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli uchwałę Nr XXIV/ 157/16 w sprawie wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji Ostrołęka. Zgodnie z art.43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 201 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z póżń. zm., aglomeracje wyznacza sejmik województwa w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin tj. Olszewo-Borki, Lelis, Rzekuń.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!