11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nadzwyczajna XXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 12 września 2016 roku odbyła się Nadzwyczajna XXII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały.

 

a) uchwałę Nr XXII/149/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olszewo-Borki do realizacji w 2017 roku inwestycji drogowej; w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowane jest  złożenie wniosku o pozyskanie środków w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  z udziałem  partnerów tj. Miasta Ostrołęki i  Powiatu Ostrołęckiego;

b) uchwałę Nr XXII/150/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;  zawarcie umowy partnerskiej jest niezbędne do złożenia wniosku przez Miasto Ostrołęka o pozyskanie środków  na realizację zadania  pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I”;  

c) uchwałę Nr XXII/151/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2027; wprowadzono przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na które planowane jest złożenie wniosku;

d) uchwałę Nr XXII/152/16 w sprawie zmiany nazwy ulicy i ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie; dokonano zmiany nazwy ulicy Wjazdowej w msc. Zabrodzie na istniejącą nazwę ulica Pisarki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!