11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

V Integracyjne Rozgrywki Sportowe w Przystani

Dnia 14 sierpnia 2016 roku w Przystani o godz. 13.00 na boisku Orlik odbyły się v Integracyjne Rozgrywki Sportowe dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Integracyjny Klub Sportowy przy współudziale Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

Konkurencje sportowe przygotowali i przeprowadzili Waldemar i Marianna Pędzich. Dodatkowe zajęcia plastyczno-artystyczne prowadziła Magdalena Stepnowska- wolontariusz terapii logopedycznej. Uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach: 1.strzał na bramkę, 2.przenoszenie piłeczki na rakiecie, 3.rzut kulą, 4.rzuty piłeczek do kosza. Po zakończeniu zawodów sportowych odbył się coroczny bieg uczestników spotkania, po którym wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i udali się na poczęstunek pod wiatę grillowi.

Punktem kulminacyjnym było losowanie roweru po przeprowadzonym konkursie o ruchu drogowym przez panią Mirosławę Glinka z WORD-u w Ostrołęce. Rower został wylosowany dla Lucyny Pokornickiej i wręczony przez Mirosława Augustyniaka- dyrektora WORD-u w Ostrołęce.

Dodatkową atrakcją był okazały tort zafundowany przez sponsorów na uczczenie v rocznicy Integracyjnych Igrzysk Sportowych organizowanych przez Leszka Kucaba. Przy tak słodkiej chwili zostały rozdane nagrody za udział w rozgrywkach sportowych. Wszystkie te działania sprawiły uśmiechy, radość i zadowolenie uczestników spotkania.

Zaszczycili nas swoją obecnością radni Sejmiku Wojewódzkiego: Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński, który od wielu lat wspiera wszelkie działania na rzecz Klubu ,,RAZEM” , a także wicestarosta Krzysztof Parzychowski i przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz.

Nad przebiegiem spotkania czuwały: Janina Szulkowska i Alicja Gawrych, które pozyskały środki finansowe na poczet imprezy, za co wdzięczni członkowie klubu wręczyli paniom statuetki, jako wyraz podziękowania za działalność na rzecz klubu „RAZEM”.

Galeria zdjęć

Serdecznie dziękujemy wszystkim:

  • władzom gminy Olszewo-Borki,
  • rodzicom za wkład własny do imprezy,
  • dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przystani,
  • sponsorom,
  • sympatykom i przyjaciołom w organizowaniu igrzysk sportowych.

Gorące podziękowania składamy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i do miłego zobaczenia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Olszewo-Borki w ramach realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Zarząd Integracyjnego

Klubu Sportowego „RAZEM”

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!