11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów

W związku z odbywającymi się w dniach 25 – 31 lipca 2016r. Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie i związanym z tym wydarzeniem zagrożeniem terrorystycznym,  Premier RP wprowadził od dnia 20 lipca br. do 1 sierpnia 2016r. stopień alarmowy ALFA oraz stopień alarmowy BRAVO-CRP na terytorium całego kraju.

 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:

- informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,

- informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.) .

- informowanie służb o zastanawiąjąco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.

Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo. Nie chcielibyśmy,  by wydarzenia z Europy Zachodniej powtórzyły się w naszym Kraju.  

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!