11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016

W dniu 03 lipca 2016r. w miejscowości Żerań Mały odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły drużyny z jednostek OSP: Stepna Stara ,Nowa Wieś, Dobrołęka, Olszewo-Borki, Żerań Mały, Rżaniec, Zabiele Wielkie oraz  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z  Żerania Małego i Stepny Starej.

 

W bieżącym roku zawody rozpoczęły  się  o  godz.  11-tej i przeprowadzone  zostały  w  dwóch kategoriach wiekowych:    męskich    drużyn   OSP   i   Młodzieżowych    Drużyn    Pożarniczych   w   następujących  konkurencjach: sztafety pożarniczej z przeszkodami oraz drużynowego ćwiczenia bojowego.
            Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. Strażacy musieli również walczyć z przeciwnościami pogody - zawody przebiegały w strugach ulewnego deszczu. Poziom rywalizacji wszystkich drużyn był jak co roku wysoki. W kategorii męskich drużyn OSP zwycięską okazała się drużyna OSP Stepna Stara. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Nowa Wieś, trzecie  OSP Rżaniec. W dalszej kolejności uplasowały się odpowiednio drużyny: OSP Zabiele Wielkie, OSP Żerań Mały, OSP Dobrołęka i OSP Olszewo-Borki.  W kategorii MDP wygrała drużyna pożarnicza ze Stepny Starej przed drużyną z Żerania Małego złożoną w dużej mierze z dziewcząt. Obie młodzieżowe drużyny radziły sobie wyśmienicie, wykazując się dużą sprawnością fizyczną i umiejętnościami.

Zawodom przewodniczyła Komisja z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce powołana przez Komendanta Miejskiego PSP st. bryg.  Jarosława Wilgę w składzie:

Sędzia główny  – bryg. Tadeusz Drozd

Członkowie:   - mł. bryg. Marek Borek

                   - st. kpt. Marta Kacprzycka

                  - mł. ogn. Tomasz Chojnowski

                                

Zwycięzcom wręczone zostały pamiątkowe puchary ufundowane przez sponsora zawodów – Wójta Gminy Olszewo-Borki oraz dyplomy przygotowane przez jury zawodów. Nagrody i dyplomy zwycięskim drużynom wręczali  przedstawiciele PSP, organizatorzy zawodów oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk, bryg. Tadeusz Drozd, Komendant Gminny OSP Bogdan Święcicki , Prezes Zarządu Gminnego OSP Dariusz Kossakowski.

Gratulujemy!

Zdjęcia w naszej internetowej galerii.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!