11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budowa Stacji Uzdatniania Wody - podpisanie umowy

W dniu 13 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach podpisana została umowa na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki” z Wykonawcą robót Firmą BARTOSZ sp.j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku.

W zakres umowy wchodzi wykonanie m.in. :

  •   Budynku technologicznego;
  • Zbiorniki magazynowe retencyjno-uśredniające wody uzdatnionej;
  • Zbiornik na wody popłuczne;
  • Zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne;
  • Ujęcie wód podziemnych składające się z 3 istniejących studni głębinowych;
  • Wewnętrzne place technologiczne, chodniki i ogrodzenie terenu.

 

Celem realizacji tej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy a w szczególności południowej i zachodniej jej części. Uzupełnieniem jej będzie aktualnie istniejąca stacja uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś obsługująca miejscowości: Nowa Wieś, Grabnik, Mostowo, Żebry-Chudek.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę SUW wpłynęło 12 ofert, najkorzystniejszą złożyła ww. firma. Wartość robót po przeprowadzonym przetargu wynosi 2 273 566,85 zł brutto.

Termin zakończenia robót ww. stacji to koniec II kwartału 2018 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!