11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nabór do studium oficerskiego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce prowadzi nabór do studium oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Szkolenie będzie prowadzone w formie 12-to miesięcznego studium oficerskiego w ramach pełnienia stacjonarnej, kandydackiej służby wojskowej.

Jego rozpoczęcie planowane jest na październik bieżącego roku, a egzaminy oraz kwalifikowanie ochotników zostanie przeprowadzone w lipcu. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na oficera, absolwent studium zostanie mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego, powołany do służby wojskowej i wyznaczony na stanowisko oficera młodszego w utworzonym pododdziale Obrony Terytorialnej lub innej jednostce wojskowej. O przyjęcie do studium mogą ubiegać się osoby zainteresowane OTK posiadające tytuł magistra w wieku 26-35 lat, spełniające wymagania formalno-prawne.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do powyższej rekrutacji jest zarejestrowanie się w internetowym systemie rekrutacji WSO WL we Wrocławiu i złożenie do dnia 30.06.2016r. do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie do służby kandydackiej w studium oficerskim.

Szczegółowych informacji na temat naboru, etapów rekrutacji i warunków przyjęcia oraz pełnienia służby kandydackiej udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce tel. 261 384 430; 261 384 435 lub 261 384 433.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!