11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniu 10 maja 2016 r. Wójt Gminy Olszewo-Borki Zarządzeniem Nr 31/16 ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2030.

 

Informacje o konsultacjach wraz z projektem Strategii oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy www.olszewo-borki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji.

                Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Celem konsultacji było poinformowanie społeczeństwa o treści dokumentu oraz zebranie uwag  i wniosków. Konsultacje społeczne projektu Strategii prowadzone były w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi można było składać na formularzu konsultacji dostępnym na stronie internetowej Gminy www.olszewo-borki.pl oraz biurze podawczym tut. urzędu. Opinię należało przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki) lub elektroniczną (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

                Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki.

Natomiast 25 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach od godz. 12:00 trwała debata oraz prezentacja projektu strategii, w której uczestniczyło 26 osób.

W toku konsultacji oraz debaty zostały sformułowane uwagi i opinie, w tym propozycje zmian oraz uzupełnienia w projekcie Strategii

Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zebrane i przekazane podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie dokumentu Strategii w celu ich analizy pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Strategii.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!