11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zmiana granic okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 §4. ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty treść UCHWAŁY Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy.


Zgodnie z art. 420 §1 cyt. ustawy, na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!