11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Olszewie-Borkach

W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w Remizie OSP w Dobrołęce odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olszewie-Borkach. Oprócz strażaków z terenu gminy Olszewo-Borki obrady zaszczycili swoją obecnością m.in. Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, Krzysztof Szewczyk – Wójt Gminy Olszewo-Borki, st. bryg. Jarosław Wilga - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Janusz Głowacki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce oraz osoby, dla których bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jest ważne.

 

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Olszewie-Borkach – druh Dariusz Kossakowski, wybrany na przewodniczącego zjazdu. Prowadzący w imieniu ustępującego na koniec kadencji Zarządu złożył sprawozdanie z działalności za minione 5 lat. Na terenie gminy Olszewo-Borki działa 7 jednostek OSP, z tego 2 jednostki: Dobrołęka i Nowa Wieś są w KSRG. Łącznie OSP liczy 231 członków czynnych, 4 wspierających i 10 honorowych, razem 245, w tym 20 kobiet. W czasie kadencji przybyły 3 samochody ratowniczo-gaśnicze: dla OSP Stepna Stara, OSP Olszewo-Borki i OSP Żerań Mały. Obie jednostki będące w KSRG wzbogaciły się też o 2 łodzie motorowe. Sprawozdanie z działalności operacyjnej w imieniu ustępującego zarządu przedstawił Komendant Gminny Bogdan Święcicki, który omówił sprawy wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, kwestie wyszkolenia oraz udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych poszczególnych jednostek OSP.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej druh Wacław Żebrowski  przedstawił sprawozdanie w którym stwierdzono zgodność działań podejmowanych przez Zarząd ze statutem. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd, Prezesem pozostał druh Dariusz Kossakowski, Komendantem Gminnym druh Bogdan Święcicki.

Galeria zdjęć ze zjazdu

XI Zjazd Oddziału Gminnego był też okazją do podziękowań za długoletnią służbę i pracę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Specjalne podziękowania za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za bezinteresowną służbę na rzecz obywateli otrzymali druhowie seniorzy Henryk Jakuciński i Wacław Żebrowski oraz zaproszeni goście.

Na koniec obrad OSP Żerań Mały zaprezentowała zakupiony dwa dni temu samochód pożarniczy marki Renault.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!