11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja Wójta Gminy Olszewo-Borki

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowościach

 

1) Działyń  gm. Olszewo-Borki - działka ewidencyjna  nr 148 o pow. 0,29 ha,

2) Żebry-Chudek gm. Olszewo-Borki -  działka ewidencyjna nr 61 o pow. 2,66 ha,

3) Żebry-Wierzchlas gm. Olszewo-Borki – działka ewidencyjna nr 127 o pow. 2,04 ha.

Celem dokonanie podziału z urzędu jest stwierdzenie, że nieruchomości stanowią mienie gromadzkie.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości .

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Informacja pok. nr 19 tel. (029) 761-31-23 wew. 119

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!