11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 29 kwietnia. Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się

 

 • mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1995-1996, które powiatowe komisje lekarskie uznały:

- za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w tym roku kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, kierunkach psychologicznych;
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej .

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną ,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ostrołęce będą funkcjonowały 4 powiatowe komisje lekarskie:

 • MIASTO OSTROŁĘKA -  osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie miasta Ostrołęki powinny zgłosić się do:

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 2 w OSTROŁĘCE w terminie: od  08 lutego do 25 lutego 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00 Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 • POWIAT OSTROŁĘCKI osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu ostrołęckiego powinny zgłosić się do:

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 1 w OSTROŁĘCE

w terminie: od  02 marca do 08 kwietnia 2016 roku w godzinach: 8.00 do 14.00 Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 • POWIAT MAKOWSKI - osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu makowskiego powinny zgłosić się do:

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w terminie: od  07marca do 22 marca 2016 roku w godzinach: 8.00 do 14.00 Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 2;

 • POWIAT PRZASNYSKI - osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu przasnyskiego  powinny zgłosić się do:

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W PRZASNYSZU w terminie: od  15 lutego do 01 marca 2016 roku w godzinach: 8.00 do 14.00 Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16.

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE I DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE OTRZYMAŁY WEZWANIA.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!