11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka

W związku z planowaną kontynuacją rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 156+ 745 do km 161+ 590 ( L=4,845 km) Żebry Chudek Drężewo na terenie Gminy Olszewo-Borki informuję Właścicieli działek przyległych do drogi o możliwości zapoznania się z

 

  1. Projektem drogowym - część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu
  2. Projektem wykonawczym branża drogowa
  3. Projektem stałej organizacji ruchu

Wyłożenie dokumentów nastąpi od 18.01.2016r do 05.02.2016r w siedzibie Urzędu Gminy, Olszewo-Borki ul. Władysława Broniewskiego 13 pokój nr 19 w godz. od 800 do 1600 .

Ewentualne uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy.

Uwagi zostaną przesłane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka ul. Świerczewskiego 94, 07-407 Czerwin celem rozpatrzenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!