11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 11 stycznia 2016 roku odbyła się Nadzwyczajna XIV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały.

 

a) uchwałę Nr XIV/95/16 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Drężewo na lata 2016-2022”; rada gminy zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Drężewo przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dreżewo z dnia 7 stycznia 2016;

b) uchwałę Nr XIV/96/16 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przystań na lata 2016-2022; rada gminy zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Przystań przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przystań z dnia 8 stycznia 2016;

c) uchwałę Nr XIV/97/16 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zabrodzie na lata 2016-2022”; rada gminy zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Zabrodzie przyjęty uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 8 stycznia 2016 roku.

Zatwierdzone Plany odnowy miejscowości będzie stanowiły podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, w tym również przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!