11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Książki naszych marzeń

W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe Gmina Olszewo-Borki otrzymała dotację celową na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach wysokość dotacji- 2 170,00 zł.,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi wysokość dotacji- 1 300,00 zł.,
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach wysokość dotacji- 1 000,00 zł.,
  • Szkoła Podstawowa w Grabówku wysokość dotacji- 1 000,00 zł.

Program zakłada dotowanie zakupu książek w publicznych szkołach podstawowych. Za pieniądze z programu, biblioteki szkolne mogły kupić książki niebędące podręcznikami, wzbogacająca zasoby biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej. Jak zaznaczono w programie "Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania".

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!