11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: Zakup i dostawa produktów spożywczych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach.
Do pobrania: SIWZ Zestawienie roczne.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!