11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Oświadczenie w sprawie „Ankiety Wojewody”

W związku z pytaniami mieszkańców oraz informacjami medialnymi na temat uchodźców informuję, że wypełniłem ankietę skierowaną do samorządów przez Wojewodę Mazowieckiego, deklarując możliwość przyjęcia w 2016 r. jednej rodziny z dwójką dzieci oraz jedną osobę samotną. Razem 5 osób.

Przesłana ankieta nie zawierała żadnych dodatkowych pytań, jak również wyjaśnień i informacji. Nie została określona narodowość, kolor skóry, czy też wyznanie uchodźców - osób oczekujących pomocy.  Wysłana deklaracja nie jest zobowiązaniem, ponieważ do tego niezbędna jest uchwała Rady Gminy Olszewo-Borki. Na radnych spoczywać będzie ciężar podejmowanych decyzji. Gmina Olszewo-Borki nie zabiega o przyjęcie uchodźców, jak również nie planuje wydawać na ten cel środków z  budżetu gminy.

Gmina Olszewo-Borki ma wspaniałe tradycje udzielania pomocy osobom potrzebującym. W 2002r Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu repatriantów z Kazachstanu, którzy do dzisiaj są naszymi mieszkańcami i dla których zabezpieczyła pracę i mieszkanie.

Sprawa uchodźców budzi szereg emocji. W mojej opinii dzisiaj jest tematem medialnym, nie rzeczywistym. Wszystkie decyzje w sprawie przyjęcia uchodźców, w pierwszej kolejności będzie podejmował rząd Polski, który swoje stanowisko negocjuje z Unią Europejską.

Informuję ponadto, że w sprawie uchodźców po raz pierwszy publicznie zająłem stanowisko 25 listopada br. na sesji rady gminy. Nie udzielałem żadnych wywiadów do mediów oraz komentarzy, w związku z czym, nie odpowiadam za doniesienia medialne w przedmiotowej sprawie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!