11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

List do Świętego Mikołaja

Święta już blisko, więc zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy Olszewo-Borki, które jeszcze nie napisały listu do Mikołaja do udziału w konkursie „List do Świętego Mikołaja”. Mikołaj jak zwykle przygotował wiele prezentów dla osób, które nadeślą najciekawsze prace.

 

Zasady konkursu:

 1. Wiek uczestnika 3-10 lat (liczy się data urodzenia, czyli dziecko/uczestnik w dniu złożenia pracy nie może być młodsze niż 3 r.ż i starsze niż 10 r.ż.). Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych: 3 – 5 lat, 6 – 8 lat i 9 -10 lat.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie dziecko zamieszkałe na terenie gminy Olszewo-Borki.
 3. Format pracy: praca plastyczna w formie karty świątecznej A4 łamanej do formatu A5, zawierająca w środku list z życzeniami dla św. Mikołaja o długości max. 5 zdań.
 4. Praca powinna być wykonana własnoręcznie.
 5. Wraz z listem należy złożyć zgłoszenie do konkursu.
 6. List przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 23 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. do godziny 16.00 w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki (biuro podawcze). Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie komisji.
 7. Spośród wszystkich listów powołana przez Św. Mikołaja komisja wybierze po cztery prace z każdej kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczęta. Pozostali uczestnicy otrzymają małe niespodzianki.
 8. Ogłoszenie wyników wraz z listą laureatów zostanie umieszczona na stronie: www.olszewo-borki.pl w terminie do 15 grudnia 2015 r. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 20 grudnia 2015 r. ok. godz. 12:30 podczas spotkania ze Św. Mikołajem
  u zbiegu ulic Średniej i Matejki w Olszewie-Borkach.
 9. Dane osobowe:

Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Rodzic/opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz gazety. Administratorem zbioru danych osobowych będzie Urząd Gminy w Olszewie-Borkach. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach, oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Prawidłowość nadsyłania prac oceniać będzie Komisja Konkursowa nadzorująca poprawność prowadzenia konkursu złożona z przedstawicieli Organizatorów konkursu. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

Tak więc drogie dzieci, rysujcie, malujcie, wyklejajcie, piszcie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu 29 761-31-07 wew. 108.

Organizatorzy konkursu: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!