11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fotowoltaika- budowa mikroinstalacji prosumenckich

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza mieszkańców, którzy złożyli do tut. urzędu wniosek o dofinansowanie fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich  do udziału w panelu informacyjnym pn.  „Fotowoltaika-budowa mikroinstalacji prosumenckich” z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Dojazdowej 14a w Olszewie- Borkach. Panel informacyjny poprowadzi Pani Barbara Stępkowska reprezentująca firmę ColumbuS Energy S.A. z siedzibą w Krakowie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!