11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje

Wójt Gminy Olszewo-Borki stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!