11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Spotkania dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, działających przedsiębiorców, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, rolników, sołtysów, radnych z terenu działania LGD „Kurpsie Razem”, tj. gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

 

Spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD oraz wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.

 

Terminy i miejsca spotkań:

17.08.2015r. – „Karczma Marysieńka”, ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;
18.08.2015r. – „DOROTA” – Agroturystyka – Dorota Samsel, Czarnia 72, 07-431 Czarnia;
19.08.2015r. – Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;
21.08.2015r. – Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;
25.08.2015r. – Sala Bankietowa Patola, Zawady 95, 06-320 Baranowo;
26.08.2015r. – Zajazd Lidia Sobolewska, Stegna, ul. Warszawska 26, 06-323 Jednorożec;
27.08.2015r. – Gospoda „Pod Jemiołami”, Łodziska 8a, 07-402 Lelis;
31.08.2015r. – Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło.


Każdy głos, wskazujący potrzeby mieszkańców będzie pomocny w stworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach której w przyszłości zostaną dofinansowanie projekty ważne dla rozwoju obszaru LGD.

Szczegółowy program spotkania:

Czas realizacji

Tematyka zajęć

10:00-10:15

Rejestracja uczestników/uczestniczek

10:15-10:45

Podstawowe złożenia PROW 2014-2020 (obszary wsparcia, beneficjenci przewidziani do objęcia pomocą, planowane kwoty oraz sposób udzielenia pomocy finansowej).

10:45-11:15

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT).

11:15-12:00

Diagnoza potrzeb mieszkańców ważnych z punktu widzenia poprawy jakości życia. (Ankieta)

12:00-12:20

Przerwa kawowa

12:20-13:00

Propozycje projektów, których realizację powinno uwzględnić się w nowej LSR, wstępny podział projektów ze względu na charakter oraz tematykę.

13:00-14:00

Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR oraz inne kwestie istotne dla opracowania LSR – panel dyskusyjny.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!