11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Uwaga Rolnicy!!!

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje producentów rolnych, których uprawy, w szczególności zboża jare dotknięte zostały klęską suszy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód  w uprawach rolnych. Wnioski należy składać  do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach pokój nr 20 w terminie do 12 sierpnia 2015 r. zgodnie z przyjętym wzorem (do pobrania ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy). Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2015 r. łącznie z mapami.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!