11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Marsz Milczenia w Nowej Wsi

Cannot find /marsz_nw folder inside /www/archiwum.olszewo-borki.pl/images/galerie/2016/marsz_nw/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.5.38

W dniu 3 czerwca 2015r. w Nowej Wsi odbył się Marsz Milczenia pod hasłem: „Stop przemocy i agresji w domu i w szkole”.

 

Głównym celem akcji było:

- przybliżenie młodzieży wiedzy na temat uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze) oraz

- promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień,

- wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych używek,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

- przybliżanie problemu przemocy i agresji spowodowanego alkoholem lub innymi używkami,

- poznanie problemów dzieci i ich rodzin,

- zwrócenie uwagi społecznej na problemy w środowisku dziecka spowodowane piciem alkoholu, paleniem papierosów, (…)

-  integracja dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Olszewo-Borki.

Organizatorem tej akcji było Gimnazjum im..K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi. Do Marszu dołączyły dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej w Przystani, Gimnazjum im.Jana Pawła II w Olszewie-Borkach. Udział wzięło ponad 200 osób.

Uczestnicy maszerowali z transparentami o tematyce nawiązującej do hasła Marszu.

Po powrocie na placu szkoły odbyła się prezentacja „Udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” przygotowana przez uczniów Gimnazjum.

Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego dla szkół i przedszkoli pod hasłem „Świat bez agresji i uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, …”. Nagrody zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracownicy WORD-u w Ostrołęce przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, zorganizowali konkurs o ruchu drogowym oraz wręczyli nagrody zwycięzcom.

Gimnazjum im..K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi jest uczestnikiem akcji „Trzymaj formę”, w związku z tym wszyscy uczestnicy Marszu otrzymali jabłka i jogurty (zasponsorowane

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!