11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

VII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 maja 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały...

a) uchwałę Nr VII/41/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

b) uchwałę Nr VII/42/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 36 320 511,34; wydatki 41 052 330,89. Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia o 124 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z PUP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i o 14 580,00 zł z tytułu środków z PUP na dofinansowanie świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne;

c) uchwałę Nr VII/43/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych; obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 5 000 000,00 zł; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

d) uchwałę Nr VII/44/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Grabowo; nadano nazwę drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 150/3, 140/2 „ulica Tadeusza Rejtana”;

e) uchwałę Nr VII/45/15 w sprawie zasad korzystania z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych na terenie gminy Olszewo-Borki; określono regulamin korzystania z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych w Przystani.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!