11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB 140014

W związku z przystąpieniem do nowelizacji Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru

Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dyskusyjnym, które odbędzie się – dnia 26 maja 2015 roku (wtorek), w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku, zlokalizowanej przy ulicy Daszyńskiego 19, w godzinach 11.00-12.00.

            Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zmiany wprowadzone do ww. zarządzenia, wynikające z uwag Ministra Środowiska, zgłoszonych w trybie kontroli zgodności aktów prawa miejscowego z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!