11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ortofrajda 2015

Już po raz piąty w Olszewie – Borkach odbył się konkurs ortograficzny „Ortofrajda 2015” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie – Borkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie.

 

Ponad siedemdziesięciu uczniów ze szkół powiatu ostrołęckiego mogło sprawdzić swoją umiejętność poprawnego pisania.  Dyktando oraz tekst z lukami był dostosowany do możliwości i umiejętności dzieci, ale zawierał różnego typu trudności, które wymagały znajomości reguł obowiązujących w pisowni języka polskiego.

Prace uczestników oceniła komisja w składzie:  Beata Laskowska, Elżbieta Nakielska, Marzena Żochowska. Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. Klaudia Rumińska (SP Grabówek), Magdalena Żebrowska (SP Olszewo-Borki), Julia Duszak (ZPO Kadzidło), Natasza Chodkowska (SP Olszewo-Borki)
  2. Natalia Dąbrowska (SP Drwęcz), Kinga Kozłowska (SP Grabówek), Kamila Pragacz (SP Grabówek), Wojciech Zieziula (SP Olszewo-Borki), Ewa Merchel (SP Olszewo-Borki), Kornelia Turek (SP Olszewo-Borki)
  3. Paweł Mieczkowski (SP Troszyn), Katarzyna Giers (ZPO Kadzidło), Dominik Młynarczyk (ZPO Kadzidło), Zuzanna Puławska (ZPO Kadzidło), Agata Załuska (SP Olszewo-Borki.

Serdecznie dziękujemy :

  • Pani dyrektor Jolancie Rostkowskiej za możliwość organizowania konkursu w szkole w Olszewie – Borkach oraz udostępnienie sali gimnastycznej,
  • Pani wicedyrektor Danucie Rydel za pieczę nad sferą organizacyjną w sali gimnastycznej,
  • Pani Beacie Bednarczyk za wspaniałą dekorację i wystrój sali,
  • Panu  Mirosławowi Łyszkowskiemu za przygotowanie nagłośnienia,
  • Uczniom Szkoły Podstawowej w Olszewie – Borkach za sprawne działania przy ustawianiu i demontowaniu wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia konkursu.
Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!