11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Monitoring w Przystani

Dnia 28 kwietnia 2015r. zakończyły się prace związane z budową systemu sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowanej w zabytkowym dworku, wiacie grillowej i magazynie sprzętu turystycznego w Przystani. Budowa systemu została częściowo sfinansowana ze środków prewencyjnych PZU SA.


Ochroną zostały objęte budynki szkoły, zaplecza sprzętu turystycznego i altany (wiaty grillowej). Instalacje zostały podzielone na kilka etapów: I – system sygnalizacji włamania do budynku szkoły, II – system sygnalizacji włamania w magazynie sprzętu sportowego, III – system sygnalizacji włamania w altanie/wiacie grillowej, IV – system telewizji dozorowanej oraz V – system telewizji dozorowanej – monitoring altany.

 
Obiekt zlokalizowany w Przystani położony jest na obszarze objętym opieką konserwatora przyrody, sam obiekt to zabytek. Obiekt udostępniany jest osobom zwiedzającym oraz wypoczywającym, korzystającym z dostępności sprzętu turystyczno – rekreacyjnego. Celem utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym Gmina chce zabezpieczyć cały teren przed kradzieżą, dewastacją i innymi uszkodzeniami osób trzecich. W związku z tym zachodzi konieczność instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowanej na tym terenie. System został  wyposażony m.in. w czujniki ruchu, sygnalizatory, rejestratory, kamery.

Galeria zdjęć

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!