11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

VI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli następujące uchwały

 

a) uchwałę Nr VI/35/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

b) uchwałę Nr VI/36/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 35 962 965,37; wydatki 40 694 784,92. Najważniejsze zmiany w dochodach  dotyczą wprowadzenia  kwoty 335.699,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizacje projektu pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olszewie-Borkach i Nowej Wsi do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci 3-5 letnich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jak i wydatków na jego realizacje.

c) uchwałę Nr VI/37/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Bliższy; nadano nazwę drodze gminnej ozn. nr ewid. 285/3, 285/11; 286/5; 286/9 „ulica Jagodowa”

d) uchwałę Nr VI/38/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Drężewo; nadano nazwę drodze gminnej ozn. nr ewid. 3/23, 4/5 „ulica Lipowa”

e) uchwałę Nr VI/39/15 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt będzie realizowany w okresie od 1.04. 2015 r. do 30.11.2015 r. Źródłem Finansowania projektu są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw oraz doposażone trzy odziały przedszkolne dla potrzeb dzieci 3-5 letnich w Nowej Wsi oraz jeden oddział w Olszewie-Borkach.

f) uchwałę Nr VI/40/15 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej; ze składu komisji odwołano Pana Pawła Dębskiego na wskutek złożonej rezygnacji, a powołano Pana Edwarda Lumę.

Ponadto rada gminy zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Olszewo-Borki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!