11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 24 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W eliminacjach udział wzięły drużyny z następujących szkół

 

- Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach,

- Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Antoniach,

- Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi,

- Szkoły Podstawowej w Przystani.

- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach.

Zgodnie z regulaminem, drużyny szkół podstawowych złożone były z 4 uczestników (2 chłopców i 2 dziewczynek), drużyny gimnazjów zgłaszały drużyny 3-osobowe.

Etap gminny składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwająca 40 minut polegała na wypełnieniu testu (30 pytań dla ucznia szkoły podstawowej) i 35 pytań (dla ucznia gimnazjum). W części praktycznej należało wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze, na którym każdy z uczestników musiał pokonać tor przeszkód. Łączna ilość punktów decydowała o miejscu, jakie zajęła drużyna w turnieju.

Klasyfikacja po przeprowadzonych eliminacjach wyglądała następująco:

Kategoria szkoły podstawowe:

  I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach – 81 pkt.,

 II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Antoniach – 52 pkt.,

III miejsce -  drużyna Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 45 pkt.,

IV miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Przystani – 27 pkt.

Kategoria Gimnazja:

 I miejsce – drużyna Gimnazjum w Olszewie-Borkach – 71 pkt.

Gimnazjum w Nowej Wsi nie brało udziału w turnieju.

Dwie pierwsze drużyny w obu kategoriach wiekowych wezmą udział w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Na zakończenie eliminacji gminnych uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, natomiast opiekunowie zespołów podziękowania za przygotowanie uczniów.

Galeria zdjęć

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!