11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Artur Brzóska, ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Celem dorocznego konkursu jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia życia i zdrowia dzieci w otoczeniu pracy rolników. W każdej edycji dzieci ilustrują jedno z zagrożeń wypadkowych. Tym razem Kasa zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy z przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Regulamin konkursu

Szkoły zainteresowane udziałem w eliminacjach proszone są o kontakt z najbliższą terenową jednostką KRUS. I etap - wojewódzki upływa 8 maja, II - centralny zostanie podsumowany w czerwcu br.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!