11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

IX Bal Walentynkowy

17 stycznia 2015r. w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi odbył się IX Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy byli: Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz Pan Leszek Kucaba.

 

Celem balu walentynkowego jestintegracja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami i środowiskiem lokalnym oraz pobudzanie wrażliwości i tolerancji.W trakcie balu, w którym uczestniczyło ok. 160 osób, odbyły się występy muzyczne i wokalne uczniów Gimnazjum w Nowej Wsi oraz inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”, wspólna zabawa oraz poczęstunek.

Obecnością zaszczycili nas:

 1. Marian Krupiński - Radny Sejmiku Mazowieckiego,
 2. Krzysztof Szewczyk - Wójt Gminy Olszewo-Borki,
 3. Aneta Larent - Przewodnicząca Rady Gminy Olszewo-Borki,
 4. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
 5. Stowarzyszenie Jesteśmy Betanią z pracownikami i uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
 6. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Otwarte Serce w Ostrołęce,
 7. Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Olszewo-Borki,
 8. Sponsorzy,
 9. Uczniowie Gimnazjum w Nowej Wsi.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, a w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że mimo trudności, jakie stawia przed nimi życie, dotarli do nas i uczestniczyli we wspólnej zabawie.

Galeria zdjęć z balu

Dziękujemy wszystkim sponsorom balu walentynkowego, a w szczególności:

 1. Państwu Annie i Arkadiuszowi Kobrzyńskim
 2. Panu Marianowi Krupińskiemu - Radnemu Sejmiku Mazowieckiego

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę przy organizacji balu Pani dyrektor i pracownikom Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi, Panu Leszkowi Kucaba, uczniom i rodzicom oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!