11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

List do Świętego Mikołaja

Święta już blisko, więc zapraszamy wszystkie dzieci z terenu gminy Olszewo-Borki, które jeszcze nie napisały listu do Mikołaja do udziału w konkursie „List do Świętego Mikołaja”. Mikołaj jak zwykle przygotował wiele prezentów dla osób, które nadeślą najciekawsze prace.

 

Zasady konkursu:

 1. Wiek uczestnika 3-10 lat (liczy się data urodzenia, czyli dziecko/uczestnik w dniu złożenia pracy nie może być młodsze niż 3 r.ż i starsze niż 10 r.ż.). Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych: 3 – 5 lat, 6 – 8 lat i 9 -10 lat.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie dziecko zamieszkałe na terenie gminy Olszewo-Borki.
 3. Format pracy: praca plastyczna w formie karty świątecznej A4 łamanej do formatu A5, zawierająca w środku list z życzeniami dla św. Mikołaja o długości max. 5 zdań.
 4. Praca powinna być wykonana własnoręcznie.
 5. Wraz z listem należy złożyć zgłoszenie do konkursu.
 6. List przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 24 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki (biuro podawcze). Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie komisji.
 7. Spośród wszystkich listów powołana przez Św. Mikołaja komisja wybierze po cztery prace z każdej kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczęta. Pozostali uczestnicy otrzymają małe niespodzianki.
 8. Ogłoszenie wyników wraz z listą laureatów zostanie umieszczona na stronie: www.olszewo-borki.pl w terminie do 15 grudnia 2014 r. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 21 grudnia 2014 r. ok. godz. 13:30 podczas spotkania ze Św. Mikołajem
  u zbiegu ulic Średniej i Matejki w Olszewie-Borkach.
 9. Dane osobowe:

Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Rodzic/opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz gazety. Administratorem zbioru danych osobowych będzie Urząd Gminy w Olszewie-Borkach. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach, oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Prawidłowość nadsyłania prac oceniać będzie Komisja Konkursowa nadzorująca poprawność prowadzenia konkursu złożona z przedstawicieli Organizatorów konkursu. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

Tak więc drogie dzieci, rysujcie, malujcie, wyklejajcie, piszcie.

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę walory estetyczne, samodzielność wykonania, gramatykę i styl autora, ogólną treść listu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu 29 761-31-07 wew. 108.

Organizatorzy konkursu: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!