11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja o sposobie głosowania

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

 

GŁOSOWANIE NA WÓJTA GMINY

 GDY ZAREJESTROWANY JEST TYLKO JEDEN KANDYDAT

 

Zgodnie z art. 486 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.):

W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata:

1. stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany za wyborem kandydata na wójta

lub

2. stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

Karta do głosowania koloru różowego                                                

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH DO RAD GMIN

I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

 

Zgodnie z art. 486 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.):

  1. wyborca głosuje, stawiając znak „X” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
  2. Jeżeli znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

Karta do głosowania koloru białego

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH

DO RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

 

Karta do głosowania koloru żółtego – RADA POWIATU

Karta do głosowania koloru niebieskiego – SEJMIK WOJEWÓDZTWA

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest: oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „X”  w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona.

 

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA

INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!