11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

96 Rocznica Narodowego Święta Niepodległości

Cannot find swieto_niepodleglosci folder inside /www/archiwum.olszewo-borki.pl/images/galerie/2016swieto_niepodleglosci/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.5.38

Dnia 10 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 96 Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

W uroczystości uczestniczyli Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Marian Krupiński – radny Województwa Mazowieckiego, Pan Włodzimierz Lewandowski - radny Powiatu Ostrołęckiego oraz w zastępstwie Starosty – Pan Artur Romanik – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Kontroli i Audytu, Pani Małgorzata Lutrzykowska- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani Hanna Grądzka – Prezes TPD, radni gminy, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych i referatów.

Obchody uroczystości rozpoczęły się montażem muzycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach.

W trakcie uroczystości Pan Marian Krupiński w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dokonał aktu wręczenia Panu Krzysztofowi Szewczykowi – Wójtowi Gminy Medalu „Pro Masovia”.  Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu wręczenia odznaczeń państwowych za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej dla pracowników: Pani Anny Jadwigi Łuczak - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Pani Danuty Tabaka i Pana Juliusza Zdanowicz -  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Pani Katarzyny  Iwony Grzymały i Pani Ewy Wysockiej-Kuśmierkiej - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Dr Jan Mirocznuk wygłosił referat okolicznościowy pt. „Niepodległość polityczna to dopiero początek…  Gmina Nakły w pierwszych miesiącach odrodzonej Rzeczypospolitej”

Uroczystość zakończyła się koncertem patriotycznym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce.

Gratulujemy odznaczonym pracownikom oraz Panu Wójtowi, dla którego medal „Pro Mazovia”  był niespodzianką.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!