11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przypomnienie

Przypomina się, iż 30 września upłynął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy : 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500. W stosunku do osób które nie dokonają wpłaty do dnia 17 października, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!